نویسنده = ���������� ����������������
اثر حفاظتی اپی‌گالوکاتکین گالات در مدل بیماری پارکینسون القاشده با 6-هیدروکسی دوپامین

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 71-76

محمدحسین قینی؛ مهرداد روغنی؛ حسین مس کار


بررسی اثر مصرف خوراکی گیاه تاج خروس در کاهش قند و چربی خون در موش صحرایی ماده

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 19-28

مهرداد روغنی؛ محمدحسین قینی؛ سیدقاسم موسوی؛ فریبا انصاری؛ مریم شرایلی