کلیدواژه‌ها = هیپوکامپ
اثربخشی یک دوره تمرینات استقامتی و عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر تغییرات استریولوژیکی مویرگ‌های بافت هیپوکامپ موش‌های دیابتی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 45-58

10.22070/daneshmed.2024.18697.1445

فریبا گودرزی؛ مسعود رحمتی؛ مهدی روزبهانی؛ فرزانه چهلچراغی؛ امین فرزانه حصاری


اثر سیلی‌مارین بر اختلالات حافظه و یادگیری القا شده با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 39-44

پرستو بهرام کلهری؛ اکبر حاجی زاده مقدم؛ محبوبه زارع؛ رضا صیرفی


اثر اولئوروپئین بر حافظۀ احترازی غیرفعال در مدل آلزایمر القاشده توسط کلشی‌سین در موش بزرگ آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-8

سهیلا پورخداداد؛ مهرنوش مقدسی جهرمی؛ زهرا خانی پور؛ منیژه کرمی


اثر عدم ثبات اجتماعی، محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در دریافت غذا بر تغییرهای بافت‌شناسی نورون‌های هیپوکامپ خرگوش سفید نیوزلندی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 13-22

فاطمه مرادی؛ شهناز مجرب؛ محمد رضا واعظ مهدوی؛ ابوالحسن احمدیانی؛ مهرداد روغنی؛ علیرضا دلشاد؛ تقی الطریحی