کلیدواژه‌ها = رژیم پرکلسترول
اثر عصاره آبی الکلی انیسون بر فعالیت سرمی آنزیم‌های کبدی موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی تحت رژیم غذایی پرچرب

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 45-54

10.22070/daneshmed.2023.17341.1321

شایان عیوض زاده؛ غلامعلی نادری؛ نرگس حدادزاده نیری؛ مهرداد روغنی


ارزیابی اثر عصاره آبی الکلی زنیان بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراز در بافت مغز موش‌های صحرایی نر دریافت کننده رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22070/daneshmed.2021.12757.0

مطهره مختارزاده بازرگانی؛ غلامعلی نادری؛ مهرداد روغنی؛ الهام اسماعیل جماعت؛ سید عباس هاشمی نژاد