نویسنده = رویا عسکری
تأثیر 10 هفته تمرینات استقامتی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی رت‌های سالمند

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 22-33

10.22070/daneshmed.2023.17745.1351

محمد جهان مهین؛ رویا عسکری؛ امیر حسین حقیقی؛ تکتم حجار


تأثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل یاری با پیپرین بر سطوح آنزیم های کبدی موش بزرگ مبتلا به پاراکوات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 67-77

10.22070/daneshmed.2023.17208.1314

سمانه برادران سلمانی؛ کیوان حجازی؛ وحیدرضا عسکری؛ رویا عسکری


اثر تمرین هوازی تداومی بر شاخص‌های مرتبط با میلین‌سازی در قشر پیشانی مغز موش‌های بزرگ آزمایشگاهی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 27-36

10.22070/daneshmed.2022.16342.1225

الهام پوریامهر؛ امیر حسین حقیقی؛ رویا عسکری؛ مجید اسدی شکاری


مقایسه تمرین پیلاتس در خانه و محیط باز بر میزان ویتامین دی، شدت خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 37-48

10.22070/daneshmed.2022.16312.1222

فرانک بلاغی اینالو؛ رویا عسکری؛ امیرحسین حقیقی؛ کاوه کاشانی؛ پاول فردمن