نویسنده = ���������� ��������
راهنمای جامع مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-10

سیاوش احمدی نوربخش؛ عصمت میراب زاده اردکانی؛ سیدجاوید آل داود؛ مینا مبشر؛ لادن ناز زاهدی؛ رامین مظاهری نژاد فرد