نویسنده = اشرف پیراسته
الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 25-32

اشرف پیراسته؛ زهرا جوهری؛ نفیسه ظفرقندی؛ کبری خاجوی شجاعی؛ سمیه سیاحی


خودکارآمدی و آمادگی زنان برای کاهش مصرف اختیاری نمک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 9-20

ناهید خلدی؛ اکبر شیخانی؛ فرید زایری؛ اشرف پیراسته


باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه‌های رویش دندان کودکان

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 23-28

کبری خواجوی شجاعی؛ ناهید خلدی؛ اشرف پیراسته


رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد نسبت‌به عملکرد استادان راهنمای بالینی در سال 1392

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 35-42

پوپک ایزدی؛ اشرف پیراسته؛ حسین بارونیان


بررسی عوامل تأثیر گذار بر فعالیت فیزیکی دانشجویان پزشکی بر اساس الگوی بین نظریه‌ای

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 1-10

اشرف پیراسته؛ علی دواتی؛ زهرا جوهری؛ لاله محمدی