نویسنده = امیرحسین حقیقی
تعداد مقالات: 5
2. اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 19-26

صبا ابراهیمی لوشاب؛ امیرحسین حقیقی؛ علیرضا حسینی کاخکی؛ کریم نیکخواه


3. بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر اشتها و گرلین آسیل دار پلاسمای زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده‌ساز در مردان دانشجو

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 71-80

محمدرضا حامدی‌نیا؛ محمود حصارکوشکی؛ امیرحسین حقیقی؛ اعظم ملانوروزی


4. اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 51-60

هادی یاراحمدی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ علی اکبر جهاندیده؛ زهره طاهر


5. اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 9-18

مهدی هدایتی؛ سید علیرضا حسینی‌کاخک؛ طیبه امیری‌پارسا؛ امیرحسین حقیقی؛ رؤیا عسکری؛ مریم چمری