کلیدواژه‌ها = آلزایمر
بررسی اثر شوک درمانی الکتریکی بر میزان افسردگی موش‌های صحرایی نر آلزایمری

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 12-20

10.22070/daneshmed.2021.13548.1015

فائزه قضات لو؛ محسن خلیلی؛ بنفشه باقری


اثر اولئوروپئین بر حافظۀ احترازی غیرفعال در مدل آلزایمر القاشده توسط کلشی‌سین در موش بزرگ آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-8

سهیلا پورخداداد؛ مهرنوش مقدسی جهرمی؛ زهرا خانی پور؛ منیژه کرمی


تاثیر مصرف فرآورده‌های هورمونی پیش‌گیری از بارداری بر آزمون معاینه‌ی مختصر وضعیت‌شناختی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 19-26

عباس علیمرادیان؛ محسن شمسی؛ نادیا قربانی؛ بهناز تقی زاده؛ پروانه خان محمدی