اثر مصرف خوراکی عصاره الکلی گیاه بوزیدان بر کاهش حافظه ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین در موش‌های سفید آزمایشگاهی نر

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به شیوع و اهمیت درمان بیماری‏های سیستم عصبی
مرکزی از جمله بیماری‏های زوال مغز مانند آلزایمر و عدم وجود درمان قطعی برای این
بیماری، در مطالعه اخیر، به بررسی اثر بوزیدان به‏عنوان یکی از گیاهان دارویی بر روند
پیشرفت این بیماری پرداخته‏شده‏است.    مواد و روش­ها: آلزایمر با مدل تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین، ایجاد و میزان
یادگیری و حافظه فضایی موش‏ها به‏ترتیب با روش آزمون احترازی غیرفعال و آزمون مآزY  شکل ارزیابی‏شد. حیوانات مورد تحقیق به گروه‏های
کنترل، کنترل+درمان و تزریق استرپتوزوتوسین، استرپتوزوتوسین+درمان تقسیم‏شدند. موش‏های
درمان، یک روز پیش از جراحی به مدت سه هفته عصاره بوزیدان را به شکل خوراکی دریافت
و سپس به آزمون‏های یادگیری مآز Y شکل و آزمون احترازی وارد می‏شدند؛ در‏نهایت، داده‌های آزمون­ها
با تست‏های آماری مرتبط مورد مقایسه قرار‏می گرفت.   نتایج: درمان با دوز mg/kg 200 عصاره
گیاه توانست میزان تأخیر حین عبور (STL) را به‏عنوان نماد یادآوری اطلاعات در گروه تزریق با استرپتوزوتوسین (10/3 ± 1/33) به
عدد معنی­دار (48/3 ± 5/43) نزدیک‏کند؛ همچنین رفتار تناوبی به‏عنوان درصد
حافظه فضایی، در موش‏های درمان‏شده با عصاره 100 و mg/kg 200 به‏ترتیب 21/5 ± 68/67 و
27/6 ± 26/63 به‏دست‏آمد که نسبت‏به گروه کنترل (81/4 ± 21/45) افزایش
معنی­دار داشتند.    نتیجه­گیری: به‏طورکلی، درمان طولانی با عصاره گیاه بوزیدان در
جلوگیری از کاهش حافظه ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین داخل‏بطنی اثری قابل‏توجه
دارد و شاید این گیاه، عامل بالقوه‌ای در درمان بیماری‏های تخریب عصبی مانند
بیماری آلزایمر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oral feeding of Withania somnifera L. alcoholic extract on intracerebroventricular streptozotocin-induced cognitive deficits in male rat

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khalili
  • Mohammadreza Vaez Mahdavi
چکیده [English]

 Background and Objective: Alzheimer’s disease is a
prevalent central nervous system disease with no definitive treatment till now.
So, in the present study the effect of an important herbal medicine, withania
somnifera (Ws), was investigated on progression of Alzheimer’s
disease.   Materials and Methods: We used intracerebroventricular
streptozotocin (STZ) injection as a model for Alzheimer's disease. Learning and
memory performance was assessed using passive avoidance paradigm and for
spatial cognition evaluation, Y maze task was used. The studied animals were
divided into control, control+Ws, STZ and STZ+Ws. The STZ-injected rats
received Ws extract (p.o) one day pre-surgery for three weeks and were then
subjected to Y maze and passive avoidance learning and memory tests. Finally,
the acquired data were subjected to proper statistical analysis.    Results: It was found out that treatment with the extract
(200 mg/kg) could markedly increase the step through latency (STL) time (43.5 ±
3.48) as an index of recall in comparison to STZ-injected rats (33.1 ± 3.1).
Also, alternation behavior as spatial memory index was augmented from 45.21 ±
4.81 in control animals to 67.68 ± 5.21 and 63.26 ± 6.27 in 100 and 200 mg/kg
treated animal groups, respectively.   Conclusion: Therefore, chronic treatment with Ws extract
could antagonize memory deficits induced by STZ-ICV injection in rats. Perhaps,
this plant could be a potential factor in the treatment of neurodegenerative
diseases such as Alzheimer's disease (AD).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Withania somnifera
  • Streptozotocin
  • Alzhiemer’s disease
  • Rat