کلیدواژه‌ها = مقاومت به انسولین
تعداد مقالات: 7
3. اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم بر ویسفاتین و واسپین سرمی، مقاومت به انسولین، نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان با اضافه وزن

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 55-60

راضیه دباغ زاده؛ عبدالرضا کاظمی؛ مسعود رحمتی؛ سعیده رئیسی؛ سمیه ملایی‌سربیژن


4. اثر گیاه کندر (Boswellia serrata) بر میزان قند، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع2

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 11-18

اکرم آهنگرپور؛ فاطمه رمضانی علی‌اکبری؛ حمید حیدری؛ مصطفی پاک‌مهر؛ حاجیه شهبازیان؛ ایرج احمدی؛ زهرا ممبینی؛ مهرانگیز بابادی‌ هاجانی


6. اثر تمرین‏های هوازی پنج هفته‏ای روزانه و ده هفته‌ای یک روز در میان بر برخی شاخص‌های بیماری دیابت نوع 2 در زنان مبتلا

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 71-78

محمدرضا حامدی‏نیا؛ میترا خادم‏الشریعه؛ میترا خادم‏الشریعه؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ میترا خادم‏الشریعه؛ مرضیه‏السادات آذرنیوه؛ مهدی هدایتی


7. طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی توأم سندرم متابولیک و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR): مطالعه قند و لیپید تهران

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 29-38

یداله محرابی؛ مرتضی سدهی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ وحید جوهری‌مجد؛ فرزاد حدائق