تأثیر شدت و حجم تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر بالغ

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

 مقدمه و هدف: واسپین (سرپین مشتق از بافت چربی احشایی) آدیپوکینی است
که با پتانسیل افزایش حساسیت انسولینی شناسایی­شد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی
تأثیر شدت و حجم تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین و شاخص مقاومت به انسولین است.   مواد و روش­ها: 32 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن 24 ± 287 گرم
به­طور تصادفی به چهار گروه تقسیم­شدند: 1) کنترل؛ 2) تمرین با شدت پایین؛ 3)
تمرین با شدت متوسط و 4) تمرین با حجم بالا در شدت متوسط. تمرین مقاومتی شامل
بالارفتن از نردبان با وزنه­های متصل به دم حیوانات بود. پس از چهار هفته تمرین
مقاومتی، غلظت سرمی گلوکز، انسولین، واسپین اندازه­گیری و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) محاسبه­شد.   نتایج: غلظت سرمی واسپین در گروه­های تمرینی در مقایسه با گروه
کنترل پایین­تر بود. گروه­های تمرینی غلظت سرمی انسولین و شاخص مقاومت به انسولین پایین­تری نسبت­به گروه کنترل داشتند. پایین­ترین
غلظت سرمی انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرین با حجم بالا در شدت متوسط
مشاهده­شد.   نتیجه­گیری: این پژوهش نشان­داد که تمرین مقاومتی به کاهش غلظت سرمی
انسولین و واسپین همراه با کاهش شاخص مقاومت به انسولین منجرمی­شود. حجم تمرین مقاومتی از عوامل مؤثر بر
بهبود حساسیت انسولینی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training intensity and volume on serum vaspin concentration and insulin resistance index in adult male rats

نویسندگان [English]

  • Elahe Talebi-Garakani
  • Alireza Safarzade
چکیده [English]

 Background and Objective: Vaspin (visceral
adipose tissue-derived serpin) was identified as a potential insulin
sensitizing adipokine. The purpose of this study was to investigate the effect
of resistance training intensity and volume on serum vaspin concentration and
insulin resistance index.    Materials and Methods: Thirty two male Wister rats (287 ±
24 g) were randomly divided into four groups: (1) control, (2) trained with low
intensity, (3) trained with moderate intensity, and (4) trained with high
volume in moderate intensity. The resistance training consisted of climbing a
ladder carrying a load suspended from the tail. After 4 weeks resistance
training, serum glucose, insulin, and vaspin concentrations were measured, and
insulin resistance index (HOMA-IR) was calculated.    Results: Serum vaspin concentrations were lower in trained
groups compared with control group. Trained groups had lower serum insulin
concentrations and insulin resistance index than control group. The lowest
serum insulin concentration and insulin resistance index were found in high
volume in moderate intensity group.   Conclusion: This study indicated that resistance training
could decrease serum vaspin and insulin concentrations as well as insulin
resistance index. The volume of resistance training is an effective factor to
improve insulin sensitivity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training intensity
  • Training volume
  • Resistance training
  • Vaspin
  • Insulin resistance