نویسنده = فرهاد دریانوش
تأثیر تمرین‌ تناوبی با شدت بالا بر محتوای بافت عضلانی پروتئین‌های مایوستاتین و فولیستاتین در موش‌های صحرایی پیر

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 66-77

10.22070/daneshmed.2021.14510.1082

مسلم اسدپور؛ فرهاد دریانوش؛ محسن ثالثی؛ جواد نعمتی؛ نگار کورش‌فرد


بررسی تأثیر هشت هفته تمرین‏های سرعتی شدید بر سطوح پلاسمایی واسپینو کمریندر موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 31-38

محمد شرافتی‌مقدم؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی محمدی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ حامد علی‌زاده پهلوانی