نویسنده = محمدرضا حامدی‌نیا
بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 61-70

سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم الشریعه؛ منیژه شیارگر؛ محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ فاطمه رهبری‌زاده


بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 61-70

سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم الشریعه؛ منیژه شیارگر؛ محمد رضا حامدی نیا؛ امیر حسین حقیقی؛ فاطمه رهبری‌زاده


بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر اشتها و گرلین آسیل دار پلاسمای زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده‌ساز در مردان دانشجو

دوره 18، شماره 6، بهمن و اسفند 1389، صفحه 71-80

محمدرضا حامدی‌نیا؛ محمود حصارکوشکی؛ امیرحسین حقیقی؛ اعظم ملانوروزی