کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
مدل ساختاری خودکارآمدی درد بر اساس سبک زندگی سلامت محور با میانجی گری درماندگی در مبتلایان به درد مزمن

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 118-131

10.22070/daneshmed.2021.13955.1042

حسینعلی محمدی؛ شیدا جبل عاملی؛ سیدعباس حقایق؛ زهره رنجبرکهن


خودکارآمدی و آمادگی زنان برای کاهش مصرف اختیاری نمک

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 9-20

ناهید خلدی؛ اکبر شیخانی؛ فرید زایری؛ اشرف پیراسته


بررسی ارتباط خودکارآمدی و انتظار پیامد با شیوه زایمان مورد تمایل زنان باردار شهرکرد

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 55-62

مریم عمیدی مظاهری؛ زهرا طاهری؛ محبوبه خورسندی؛ اکبر حسن زاده؛ مسعود امیری


خودکارآمدی رفتارهای ارتقا‌دهنده سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 51-58

مهدی میرزایی علویجه؛ مصطفی نصیرزاده؛ فرزاد جلیلیان؛ فیروزه مصطفوی؛ مونا حافظی