نویسنده = محمدحسن قوسیان مقدم
اثر درمانی ترکیب کافئین و گلی‌بنکلامید بر چربی‌ها و گلوکز سرم موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 65-70

محمدحسن قوسیان مقدم؛ محسن خلیلی؛ سعیده قاسمی دولت آبادی؛ فرزانه شجاع شفیعی


مقایسه روش‌‌های کشت و واکنش زنجیره‌‌ای پلی‌مراز (PCR) با آزمایش رایت در تشخیص بروسلوز

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 51-58

محمدحسن قوسیان‌مقدم؛ حسین کیوانی‌امینه؛ تقی زهرایی‌صالحی؛ پروانه خضرائی‌نیا؛ نادر فلاح