تأثیر تمرین تناوبی سرعتی (SIT) کوتاه مدت بر پارامترهای اسپرمی و شاخص های اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22070/daneshmed.2021.12933.0

عنوان مقاله [English]

Effect of Short-term Sprint Interval Training (SIT) on Sperm Parameters and Spermatogenesis indexes in Adult Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Mehdi Asadi
  • Mohammad Rahmani
  • Ali Samadi
چکیده [English]

Background and Objective: The effect of short-term sprint interval training (SIT) on the male reproductive system is one of the important issues that has not been studied. The aim of present study was to investigate the effect of SIT on sperm parameters and spermatogenesis indices in adult, male Wister rats.
Materials and Methods: This was an experimental study in which 20 rats were randomly divided into control(n=10) and SIT(n=10)groups. The training was performed thrice weekly/five weeks. Forty-eight hours after the last session, four rats from each group were randomly selected and sacrificed, and then tissue, serum, and sperm evaluations were conducted. Data were analyzed by an independent t-test with using SPSS software(p < 0.05).
Results: In the SIT group serum testosterone levels, testicular interstitial fat density and the number of Leydig cells were significantly higher comparing to the control group(p < 0.05). The tubular differentiation index(TDI), spermiogenesis index(SI), repopulation indices(RI), and the number, mobility and sperm viability were significantly lower in the SIT group in comparison with the control group(p < 0.05). However, the number of seminiferous cells, the diameter of seminiferous tubules, the thickness of tubular epithelium, the sperm DNA damage, and the sperm chromatin quality were not significantly difference between groups(P>0.05).
Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that SIT training may improve aerobic capacity, and some hormonal and reproductive indices; however, as it may reduce some sperm parameters and spermatogenesis indices more research is needed to determine the best intensity and duration of SIT for the reproductive purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rat"
  • "Reproductive System"
  • "SIT Training"