بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره‌های متانولی آویشن(Thymus vulgar) ، سنا (Cassia angustifolia) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

 مقدمه و هدف: «آویشن، شیرین­بیان و سنا» کاربردی گسترده در طب سنتی
آذربایجان شرقی دارند. ترکیب­های مؤثر که توسط عصاره متانولی از این گیاهان
استخراج­می­شوند، می­تواند عاملی برای فعالیت­های زیستی این گیاهان و کاربردهای
درمانی آنها باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی فعالیت­های آنتی­اکسیدانی و
ضدمیکروبی عصاره متانولی گیاهان مورد نظر بود.   مواد و روش­ها: عصاره متانولی گیاهان مورد بررسی به روش خیساندن پودر خشک
آنها و سپس تبخیر حلال به­وسیله روتاری اواپوریتور به­دست­آمد. برای آزمایش آنتی­اکسیدانی،
از روش اتواکسیداسیون پیروگالول استفاده­شد؛ سنجش فعالیت­های ضدباکتریایی نیز توسط
روش انتشار دیسک در برابر سه میکروارگانیسم روده­ای خانواده انتروباکتریاسه انجام­یافت.
میزان حداقل غلظت بازدارنده رشد باکتری (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) نیز محاسبه­شد.    نتایج: میزان فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره متانولی آویشن، به دوز وابسته است؛
گیاه سنا نیز به میزان کمی، خاصیت آنتی­اکسیدانی از خود نشان­داد؛ اما فعالیت آنتی­اکسیدانی
خاصی در عصاره شیرین­بیان مشاهده­نشد؛ درخصوص خواص ضدباکتریایی نیز هر سه باکتری
به عصاره متانولی، حساس بوده، قطر مهاری به­طور متوسط از 4 تا 15 میلی­متر نشان­دادند.   نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به­دست­آمده، «آویشن» دارای خاصیت آنتی­اکسیدانی
قوی­تر و همچنین خواص ضدباکتریایی بیشتری نسبت­به دو گیاه دیگر است. درکل، نتایج
متفاوت حاصل درخصوص هر گیاه به مواد تأثیرگذار موجود در عصاره متانولی هر گیاه و مقادیر
آن بستگی­دارد که آن نیز وابسته به عواملی نظیر جنس، خانواده گیاه و روش عصاره­گیری
است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antioxidant and antibacterial effect of methanolic extract from thyme (Thymus vulgar), senna (Cassia angustifolia) and licorice (Glycyrrhiza glabra)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hojjati Bonab 1
  • Elhameh Nikkhah 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Thymus vulgar, Cassia
angustifolia and Glycyrrhiza glabra are widely used in the East Azerbaijan folk
medicine. Effective compounds present in these plants could be candidates for some
of their biological activities and therefore for their therapeutic uses. In
this study, methanolic extract of these plants was used to detect their antioxidant
and antimicrobial activity.   Materials and Methods: Methanolic
extract of the dried powder was obtained by maceration method. Then, the
solvent was removed by rotary evaporator. As antioxidant activity test,
superoxide anion radical scavenging level was measured by a pyrogallol auto-oxidation
system. The antibacterial activity
of methanolic extract of these plants was tested by disc diffusion method
against 3 enteric microorganisms. The minimal inhibitory concentrations (MIC) and
the minimum
bactericidal concentration (MBC) of methanolic extracts were also
determined.    Results: The antioxidant activity of methanolic
extract of Thymus was dose-dependent The Cassia also showed antioxidant
properties in small quantities, but no specific antioxidant activity of
Glycyrrhiza extract was observed. The three microorganisms were
sensitive to the methanolic extract of these plants and
showed 4 to 15 mm zone of inhibition.    Conclusion: Thyme has
both stronger antioxidant and antibacterial activities than the other two plants. Generally, different results obtained for each plant depend on
several factors such as amount of active ingredients contained in each plant
and it also depends on genus and the family of plants, type of solvent and extraction
method. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant
  • Antibacterial
  • Methanolic extract
  • Thyme
  • Senna
  • Licorice