ارزیابی تغییرات عملکرد راه شنیداری ساقه مغز خرگوش پس از مواجهه با امواج تلفن همراه و امکان تطابق‌‌پذیری آن

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه پیام نور اصفهان

3 دانشکده علوم‌پایه دانشگاه پیام نور اصفهان

4 گروه شنوایی‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

    وصول: 3/3/85   ‌ارسال ‌اصلاحات: 7/9/85       مقدمه: استفاده روزافزون از تلفن‌‌های همراه باعث توجه گسترده پژوهشگران به آثار زیستی ناشی از آن شده‌‌است. از آن‌جا که گوشی تلفن همراه در هنگام استفاده در نزدیکی گوش و لوب گیجگاهی قرار می‌‌گیرد و فاصله آنتن تا گوش داخلی فقط چند سانتی‌متر است، این پژوهش برای اولین بار در کشور به منظور بررسی تغییرات بالقوه در عملکرد راه شنیداری ساقه مغز بعد از مواجهه با مشابه‌ساز امواج تلفن همراه انجام گرفته‌‌است.   روش بررسی: این پژوهش به روش تجربی با آزمایش شنوایی خرگوش نر به روش پتانسیل برانگیخته ساقه مغز ABR) : Auditory Brainstem Response ) انجام شده‌‌است، که از آزمون‌های متداول در بررسی تغییرات و راء حلزونی و راه شنیداری ساقه مغز است. زمان ﺗﺄخیر موج پنج ABR ، برانگیخته با محرک کلیک و محرک تون برست (در فرکانس‌‌های مختلف) در شدت‌‌های 70 و 100 دسی‌بل قبل و 16 ساعت بعد از اتمام تابش‌‌گیری (یک و دو هفته)، در حیوانات اندازه‌‌گیری و ثبت شده‌‌است.   نتایج: در پایان هفته اول پرتو‌دهی زمان ﺗﺄخیر موج پنج در تمامی فرکانس‌‌های مورد آزمایش به میزان بیش‌تر از 2/0 میلی‌ثانیه افزایش یافته بود. در پایان هفته دوم پرتودهی زمان ﺗﺄخیر موج پنج در فرکانس‌‌ها ی (500 و 1000 هرتز) تا حدود زیادی ثابت باقی مانده بود ولی در فرکانس‌‌های (2000-4000 و 8000 هرتز) کاهش یافته و به مقادیر قبل از پرتودهی نزدیک شده بود. تحلیل آماری، تفاوت معناداری بین زمان ﺗﺄخیر موج پنج در قبل و بعد از پرتودهی نشان نداده است (05/0< (p .   نتیجه‌‌گیری: کاهش زمان ﺗﺄخیر موج پنج در فرکانس‌‌های 8000 - 2000 هرتز در پایان هفته دوم مواجهه نسبت به هفته اول و نزدیک‌‌شدن به حد طبیعی (قبل از مواجهه) می‌تواند نشان‌‌دهنده تطابق و برگشت‌‌پذیری شنوایی حیوانات در این فرکانس‌‌ها بعد از دو هفته پرتودهی باشد، هر چند که اثبات کامل آن نیازمند تحقیقات بیش‌تر و طولانی تراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Potential Changes in Auditory Brain Stem Response of Rabbit after Exposure to Mobile Phone Waves and Possibility of Adaptation

نویسندگان [English]

 • ali khavanin 1
 • parvin najafi 2
 • aliasghar Pilehvarian 3
 • hassan Asilian 1
 • mahdi Akbary 4
 • shiva ghods 5
چکیده [English]

  Background: Increase in mobile phone users cause extensive consideration of researchers to biological effects of mobile phone waves. As the mobile set, is held near the ear and temporal lobe, and whereas distance of antenna from the inner ear is few centimeters, this study is the first research in our country to assess potential changes in auditory brain stem response of rabbit after exposure to mobile phone waves from a simulator.   Materials & Methods : This study is experimental. In conducting the experiment, were used male rabbits. The method used was, auditory brainstem response (ABR), which is the usual method in detecting changes in retrocochlear and acoustic pathway. Before and after animal's exposure (one and two weeks), latency time of the fifth wave of ABR were measured and recorded with two stimuli, click and tone burst (at different frequencies) in two intensities of 70 and 100 dB.   Results : At the end of first week the latency time of wave V (ms) increased for all the frequencies of the experiment, especially at the (2000-4000 & 8000Hz). An increased of more than 0.2 ms was noticed. It was caused at least 10 dB deficiency in hearing. But at the end of second week of exposure, the latency time of wave V, at the frequencies of 500 and 1000 Hz, was almost unchanged but at the frequencies of (2000-4000 & 8000 Hz) was decreased more than 0.2 ms and was nearly the amount of pre-exposure. Statistical analysis of results has not shown significant changes between latency time of wave V (ms), in pre and post exposure (p>0.05).   Conclusion : This decrease in 2000-8000 Hz frequencies at the end of second week can be viewed as adaptation of animal's hearing at high frequencies. Although for confirm it need to research more and longer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mobile phone waves
 • Rabbit's hearing
 • Rabbit's hearing
 • Adaptation
 • ABR
 • Rabbit's hearing