دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 74، فروردین و اردیبهشت 1387 (74) 
ارزیابی تغییرات عملکرد راه شنیداری ساقه مغز خرگوش پس از مواجهه با امواج تلفن همراه و امکان تطابق‌‌پذیری آن

صفحه 11-16

علی خوانین؛ پروین نجفی؛ علی‌اصغر پیله‌وریان؛ حسن اصیلیان؛ مهدی اکبری؛ شیوا قدس


ارتباط عوامل مادری با نگرش مادران درباره تغذیه کودک با شیر مادر

صفحه 31-40

نسرین علائی؛ سقراط فقیه‏زاده؛ سقراط فقیه‏زاده؛ سقراط فقیه‏زاده


ارتباط بین هوش هیجانی و سازوکار‌‌های دفاعی

صفحه 41-50

غلامحسین قائدی؛ آزاد ثابتی؛ رضا رستمی؛ جمال شمس


مقایسه روش‌‌های کشت و واکنش زنجیره‌‌ای پلی‌مراز (PCR) با آزمایش رایت در تشخیص بروسلوز

صفحه 51-58

محمدحسن قوسیان‌مقدم؛ حسین کیوانی‌امینه؛ تقی زهرایی‌صالحی؛ پروانه خضرائی‌نیا؛ نادر فلاح


بررسی کلینیکی کارایی تکنیک میکروابرژن، در درمان شدت‌های مختلف فلوئورزیس دندانی

صفحه 67-76

مهشید محمدی‌بصیر؛ غلامحسین رمضانی؛ حسن ترابزاده؛ زهرا کیان‌زاده؛ ناهید میزبان


بررسی رابطه وضعیت التهابی زبان جغرافیایی و پدیده‌‌های آلرژیک

صفحه 77-84

مریم‌السادات هاشمی‌پور؛ محمدرضا زارعی؛ الهام فرخ‌گیسو؛ عادل دستبوس