تأثیر سیر بر فشار خون در بیماران دیابتی نوع2

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: فشار خون بالا از ریسک فاکتورهای شایع همراه با دیابت بوده، موجب تشدید عوارض قلبی عروقی که علت اصلی مرگ و میر در بیماران دیابتی است، می‌گردد. جهت کاهش گلوکز خون و اصلاح فشار خون، رژیم‌های غذایی متفاوت و داروهای شیمیایی و گیاهی متعددی وجود دارند. از بین گیاهان دارویی، سیر از زمان‌های قدیم جهت کنترل دیابت و کاهش فشار خون مورد توجه قرار گرفته‏‏است. در این مطالعه، اثر گارسین (قرص سیر محصول شرکت گل دارو) بر روی فشار خون بیماران دیابتی نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه بالینی که به روش قبل و بعد انجام شد، 45 بیمار که مبتلا به دیابت نوع 2 بودند مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران به مدت 4 هفته تحت درمان با قرص گارسین (محصول شرکت گل دارو) روزی سه عدد قرار گرفتند. فشار خون بیماران هنگام شروع مطالعه و در پایان مطالعه اندازه‌گیری شد.   نتایج: قرص سیر (گارسین) به ‌صورت معنا‌دار موجب کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب به میزان 85/12 ± 15/10 و 55/4 ± 5/3 میلی‌متر جیوه گردید (001/0 p =). در این مطالعه، رابطه معنا‌داری بین تغییرات فشار خون با سن، جنس، مدت ابتلا به دیابت و نمایه توده بدنی وجود نداشت.   نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف قرص سیر به میزان 900 میلی‌گرم در روز در بیماران دیابتی نوع 2 باعث کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می‌شود. بنابراین می‌توان از قرص سیر در درمان بیماران دیابتی که دارای فشار خون بالا هستند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Garlic on Blood Pressure in Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • mohamad afkhami ardakani
  • abdolrazagh kamali ardakani
چکیده [English]

  Introduction: Hypertension (HTN) is one of the most common risk factors for diabetes and can accelerate cardiovascular complications of diabetes which is the main cause of mortality. There are various diets, chemical and herbal agents for lowering blood glucose and control of HTN. Garlic has been used from old times for diabetes and HTN. In this study the effects of Garsin (garlic extract from Goldarou Company, Iran), on blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus was evaluated.   Materials & Methods: A total of 45 type 2 diabetic patients were selected randomly from diabetics attending Yazd Diabetes Research Center. They underwent treatment with one Garsin tablet (300 mg of effective extract of garlic) three times a day for 4 weeks, blood glucose levels were measured both at the beginning and end of the study.   Results: Garsin tablet significantly (p < 0.001) reduced systolic and diastolic blood pressure by 10.15 ± 12.85 mmHg and 3.5 ±4.55 mmHg respectively. There was no significant association between blood pressure changing and sex, age, BMI and duration of diabetes.   Conclusion: Our results showed that 900 mg daily garlic consumption can decrease systolic and diastolic blood pressure in diabetic patients. Based on our findings garlic can be recommended for hypertensive type II diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garlic
  • Hypertension
  • Type 2 Diabetes