بررسی سلامت جنسی زوجین و شیوه‌های تأمین آن در اندیشه شیعی بر اساس احادیث کتاب وسائل‌الشیعه

نویسنده

چکیده

  مقدمه: سلامت جنسی ( Sexual Health ) و شیوه‌های تأمین آن از مهم‌ترین مسائل مربوط به حوزه مطالعات جنسی علوم گوناگونی مانند پزشکی، روان‌شناسی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی، حقوق و... است؛ زیرا بخش مهمی از سلامت جسمی و روانی افراد، تحکیم بنیان خانواده و تشکیل جامعه سالم و رشد یافته مربوط به این مقوله و شیوه‌های تأمین آن است. در تعالیم دینی مذهب شیعه نیز در این باره آموزه‌های ارزشمندی وجود دارد که در این پژوهش بررسی شده‌‌است.   هدف: این پژوهش به دنبال شناسایی، بررسی و استخراج آموزه‌های مذهب شیعه در ارتباط با مسأله سلامت جنسی و شیوه‌های تأمین آن است.   مواد و روش کار: در این مطالعه، احادیثی که در کتاب ارزشمند وسائل‌الشیعه (کتاب تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه معروف به وسائل الشیعه نام کتابی است که توسط «محمد بن الحسن بن علی العاملی ملقب به حر عاملی درباره مسائل شرعیه تدوین شده و به صورت دوره‌های 20 و 30 جلدی منتشر شده است.) در ارتباط با مسائل جنسی وجود دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌‌است. این تحقیق به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوایی   ( Content analysis ) به‌ ‌صورت تحلیل کیفی داده‌ها انجام شده‌‌است.   نتایج: بررسی و تحلیل محتوایی احادیث نشان داد در اندیشه شیعی، سلامت جنسی زوجین جایگاه مهمی دارد و برای تأمین آن از روش‌های متعدد و متفاوت استفاده شده‌‌است.   نتیجه‌گیری: بررسی احادیث و طبقه‌بندی آن‌ها نشان داد سلامت جنسی زوجین دارای اهمیت خاصی است که برای تأمین آن از شیوه‌های زیر استفاده شده‌‌است: 1) ایجاد نگرش مثبت از روابط جنسی، 2) تبیین تفاوت میل جنسی زن و مرد، 3) تبیین وظایف جنسی مشترک و مختص زوجین، 4) ضابطه‌مندی روابط جنسی، 5) پرهیز از کامیابی جنسی غیرمشروع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Sexual Health of Spouses Along with Ways of Attaining it in Shi'ite Perspective Based on the Ahaadith of Vasaa'eloshshi'e Book

نویسنده [English]

  • gholamreza maarefi
چکیده [English]

 Introduction: Sexual Health and how to attain it is one of the most significant issues in the realm of Sexual Studies in Medicine, Psychology, education, Sociology, Law, and the like, simply because a good part and parcel of the mental and physical health of individuals, family integrity, and reaching a healthy well-developed society depends on such a health. According to the teaching of Shi'ites (Shi'e people), there exist some invaluable instructions to follow in this respect. A study of such instructions is what this paper is after. Aim: This study intends to identify, study, and draw up the major principles of Shi'ites about sexual health and how to attain it. Materials & Methods: A study and analysis of the in valuable book Vasaa'eloshshi'e has been undertaken in this research. This qualitative study is a descriptive one in which a content analysis was carried out. Results: A Content Analysis of Ahaadith revealed that in Shi'ite perspective, sexual health of couples is a major concern and to attain such a health, a variety of different procedures have been used. Conclusion: A categorical analysis of Ahaadith showed that sexual health of couples has a specific signification, for the attainment of which the following ways have been used: 1) To create a positive attitude towards sound sexual relationship, 2) To express the differences between the two sexes in sexual needs, 3) To express the specific, exclusive, and common sexual responsibilities of the spouses, 4) To have principled sexual relationship, 5) To abstain from extramarital relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual health
  • Sexual relationship
  • Sexual need
  • Sexual responsibility
  • Sexual gratification