مقایسه اثر سرم مانیتول 20 درصد با سالین هیپرتونیک 5 درصد در درمان استروک مغزی (کارآزمایی بالینی دوسوکور)

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: روش‌های مختلفی برای کاهش ادم مغزی در بیماران مبتلااستروک با علائم افزایش فشار داخل جمجمه اعمال می‌شود. مانیتول به‌عنوان خط اول درمان استاندارد در کنترل RICP در فاز حاد به کار می‌رود. در حال حاضر درباره ‌‌استفاده از سالین هیپرتونیک در زمینه درمان ادم مغزی بیش از همه پژوهش می‌شود و در مطالعات اخیر نشان داده شده که سالین هیپرتونیک می‌تواند جایگزین مانیتول شود و ممکن است مزایای درمانی متعددی نیز نسبت به آن داشته باشد که به تحقیقات بیش‌تر و وسیع‌تر در این باره نیاز است.   هدف: هدف از این مطالعه، مقایسه اثر درمانی سرم مانیتول 20 درصد با سالین هیپرتونیک 5 درصد بر روی بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به‌‌استروک مغزی است که علائم بالینی افزایش فشار داخل جمجمه داشتند.   مواد و روش‌ها: برای جمع‌آوری اطلاعات در این کارآزمایی بالینی تصادفی که به صورت دوسوکور ( double blind ) بوده از یک فرم اطلاعاتی مشتمل بر دو بخش ویژگی‌های دموگرافیک 100 بیمار مبتلا به ‌‌استروک که در ICU بستری شده‌اند و دیگری ویژگی‌های بالینی (بیمارانی که علائم افزایش فشار داخل جمجمه داشته‌اند) و پاراکلینیک (تأیید سکته مغزی بیماران با یافته‌های سی‌تی‌‌اسکن) آن‌ها در دو گروه درمانی سرم مانیتول و سالین هیپرتونیک بر پایه آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته‌‌است.   نتایج: از تعداد54 بیمار مرد و 46 بیمار زن که با میانگین سنی 5/10 66/69 سال در مطالعه شرکت داشتند، ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی و پاراکلینیک بیماران در دو گروه از نظر آماری معنادار نگردید. در گروه درمانی مانیتول، کلیه بیماران فوت کردند؛ در حالی‌که 28 درصد بیماران گروه درمانی سالین هیپرتونیک با حال عمومی خوب ترخیص شدند که اختلاف مشاهده شده در میزان مرگ و میر بیمارستانی بیماران از نظر آماری معنادار گردید. تغییرات شاخص‌های حیاتی در کلیه بیماران، اعم از فوت شدگان و بهبود یافتگان در گروه درمانی سالین از ثبات و نظم درمانی چشمگیرتری برخوردار بود. طول زمان ماندن بیماران در بیمارستان ، در گروه سالین هیپرتونیک دو برابر گروه سرم مانیتول بود.   نتیجه‌گیری: سالین هیپرتونیک در بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به ‌‌استروک بسیار مؤثرتر از مانیتول بوده و روزهای ابقاء بیماران در مصرف سالین هیپرتونیک با روش انفوزیون آهسته بیش‌تر از مانیتول است که این موضوع می‌تواند از نظر آماده‌سازی شرایط روحی همراهان برای پذیرش شرایط موجود و وضعیت آتی بیمار نیز کمک بسیار مؤثری کند. در شرایط سطح هوشیاری بیماران با نمره 8  GCS نقش سالین هیپرتونیک بر سرنوشت بیماران مبتلا به ‌‌استروک مثبت‌تر است. از طرفی، هنگام مصرف مانیتول، صرف‌‌کردن زمان حدود نیم ساعت برای خارج‌ساختن از حالت جامد ( Freeze ) محلول مانیتول لازم است، در حالی که سالین هیپرتونیک به‌‌سرعت قابل استفاده‌‌است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hypertonic Saline in Clinical Improvement of Patients Afflicated with Stroke (Double Blind Clinical Trial)

نویسندگان [English]

  • mehrdokht mazdeh
  • shahir mazaheri
  • khosro mani kashani
چکیده [English]

  Introduction : Various treatments are used to reduce cerebral edema in stroke patients that show signs of RICP. Mannitol is used as the first line of standard therapy in the control of RICP in the acute phase. Presently most of the researches are focused on the use of hypertonic saline in the treatment of cerebral edema and recent studies have shown that it can replace serum mannitol and may have several therapeutic advantages which needs more research for verification. The aim of this study is comparing the therapeutic effect of 20% serum mannitol with 5% hypertonic saline on the clinical improvement of patients afflicted with brain stroke that showed signs of raised intracranial pressure (RICP). Materials & Methods: The study was performed as a double-blind randomized clinical trial. The data was gathered in two parts, one consisting of the demographic information of a hundred patients that admitted in the intensive care unit (ICU) and the other of the clinical (patients with signs of RICP) and paraclinical information (confirmed by findings CT Scan) of the two groups of patients that were respectively treated with mannitol and hypertonic saline. Finally, the data were analyzed using the SPSS. Results: From 100 patients, 54 were male and 46 were female with an average age of 69.66 ± 10.5. The demographic, clinical and paraclinical information obtained showed no significant difference. In the group treated by mannitol all the patients died, while in the group treated by hypertonic saline 28% of the patients were discharged in good clinical condition which showed a significant difference in the mortality rate. The changes of the vital indexes in all the patients of the group treated with hypertonic saline irrespective of the final outcome, showed a more significant therapeutic stability. Also, in comparison the survival days of the patients treated with hypertonic saline was twice that of those treated with mannitol. Conclusion: Hypertonic saline is much more effective than mannitol in the improvement of the clinical status of stroke patients and the survival days of patients treated with slow infusion of hypertonic saline is more than that of those treated with mannitol. This subject could be most effective in family of patients for cope with now and future conditions. Also in patients with GCS ≥ 8 , and in comparison to mannitol, hypertonic saline has a more positive effect on the final outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mannitol 20%
  • Hypertonic saline 5%
  • Treatment of stroke