مهار بیان ژن GFP به وسیله تداخل RNA (RNAi) در دودمان سلولی کارسینومای جنینی P19

نویسنده

چکیده

  مقدمه: تداخل ( RNAi) RNA نوعی پدیده خاموشی ژن است که در آن RNA دو رشته‌ای ( dsRNA ) با تخریب مؤثر mRNA به طور اختصاصی، از بیان ژن جلوگیری می‌کند. واسطه این تخریب، RNA های تداخل‌گر کوچک ( siRNA) 21-23 نوکلئوتیدی هستند. نشان داده شده‌‌است که ‌‌استفاده از siRNA به‌عنوان ممانعت‌کننده بیان ژن، روشی مؤثر برای مطالعه عملکرد ژن در سلول‌های پستانداران است.   هدف: بررسی قابلیت siRNA برای خاموشی ژن eGFP در سلول بنیادی کارسینومای جنینی ( EC) ، P19 .   مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوعی سیستم بیان‌کننده siRNA بر اساس وکتوری به نام pSUPER استفاده شد که قادر به القای RNAi در سلول پستاندار (دودمان P19 ، سلول بنیادی کارسینومای جنینی موش) است. این وکتور قادر به بیان RNA سنجاق سر کوچکی ( shRNA ) است که نوعی ژن گزارشگر برون‌زاد به نام eGFP را مورد هدف قرار می‌دهد. بیان eGFP در سلول با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و فلوسایتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.   نتایج: با استفاده از پروتئین eGFP به‌عنوان ژن گزارشگر، نشان داده شد که وکتور بیان‌کننده siRNA می‌تواند به طور اختصاصی بیان ژن eGFP را مهار کند. انتقال این پلاسمید به سلول‌های P19 به طور قابل توجهی تعداد سلول‌های بیان‌کننده eGFP و خاصیت فلورسنتی آن‌ها را کاهش داد. اثر تداخل RNA در هر دو نوع ترانسفکت سلولی موقت و پایدار به طور موفقیت‌آمیز مشاهده شد.   نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که ‌‌استفاده از وکتور بیان‌کننده siRNA سنجاق سری به منظور RNAi روش امیدبخشی برای مهار بیان ژن در سلول‌های پستانداران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibition of Gene Expression by RNA Interference (RNAi) in P19 Embryonal Carcinoma Cell Line

نویسنده [English]

  • fariba esmaeili
چکیده [English]

 Introduction: RNA interference (RNAi) is a phenomenon of gene silencing that uses double-stranded RNA (dsRNA), specifically inhibits gene expression by degrading mRNA efficiently. The mediators of degradation are 21- to 23-nt small interfering RNAs (siRNA). The use of siRNAs as inhibitors of gene expression has been shown to be an effective way of studying gene function in mammalian cells.  Aim: To investigate the efficiency of siRNAs to eGFP gene silencing in P19 embryonal carcinoma (EC) stem cell.  Materials & Methods: Here, we used a vector-based siRNA expression system, pSUPER that can induce RNAi in mammalian cells (P19 line of murine embryonal carcinoma stem cell). The vector containing a small hairpin RNA (shRNA) to target exogenous reporter gene, enhanced green fluorescent protein (eGFP). The expression of eGFP in the cells was detected by using fluorescent microscopy and flow cytometry. Results: Using eGFP as a reporter system, we show here that a short hairpin RNA (shRNA) expression vector can specifically inhibit gene expression. Ttransfection of the plasmid into P19 cells significantly decreased the number of eGFP-expressing cells and overall eGFP fluorescence. The RNA interfering effect was successfully observed in both transient and stable transfected cells.  Conclusion: The results indicate that use of hairpin siRNA expressing vectors for RNAi is a promising method to inhibition of gene expression in mammalian cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene silencing
  • RNA interference (RNAi)
  • Small interfering RNAs (siRNA)
  • P19 embryonal carcinoma (EC) stem cell