کلیدواژه‌ها = میکرولیتیاز آلوئولی
تعداد مقالات: 1
1. بیماری میکرولیتیاز آلوئولی همراه با استئوپتروز

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 1-4

دکتر پوپک ایزدی؛ دکتر بابک ایزدی؛ دکتر مریم امینی؛ دکتر مجید کیوانی