بیماری میکرولیتیاز آلوئولی همراه با استئوپتروز

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: بیماری میکرولیتیاز آلوئولی یک بیماری نادر ریوی است که با ارتشاح منتشر و دو طرفه آلوئول‌ها توسط سنگ‌های ظریف کلسیم فسفات، که کالکواسفریت نامیده می‌شوند، مشخص می‌شود. اتیولوژی و پاتوژنز بیماری نامشخص است. استئوپتروز شامل گروه هتروژنی از بیماری‌های ارثی است که با نقص در بازجذب استخوان‌ها توسط استئوکلاست‌ها مشخص می‌شود.   مواد و روش‌ها: در این مقاله به معرفی بیماری می‌پردازیم که بیماری میکرولیتیاز آلوئولی همراه با استئوپتروز داشت که به صورت تصادفی به دلیل دانسیته بالای استخوانی و استئواسکلروز ژنرالیزه در عکس قفسه سینه بیمار مورد شک قرار گرفت. همراهی این دو بیماری تاکنون در مقالات گزارش نشده است.   نتایج: با توجه به ناشناخته بودن اتیولوژی هر دو بیماری و مطرح بودن مسأله ژنتیکی و نیز وجود هیپرکلسمی در بیمار که می‌تواند به‌عنوان عامل اتیولوژیک مطرح باشد، معرفی بیمار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pulmonary Alveolar Microlithiasis and Osteopetrosis

نویسندگان [English]

  • poupak izadi
  • babak izadi
  • maryam amini
  • majid keivani
چکیده [English]

  Background : Pulmonary alveolar microlithiasis is a rare condition characterized by a diffuse bilateral filling of the majority of alveoli by calcific concretions called calcospherits. The etiology and pathogenesis are obscure. Osteopetrosis is a heterogenous group of heritable conditions with defect in bone resorption by osteoclasts. Materials & Methods: We report a case of pulmonary alveolar microlithiasis associated with osteopetrosis, which was diagnosed incidentally by high density bones and generalized osteosclerosis in chest x-ray. Results: Association of these two diseases has not been reported before and because of their unknown etiology and presence of hypercalcemia as a probable etiologic factor or predisposing factor and relationship with genetic factors, we report the case.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alveolar microlithiasis
  • Osteopetrosis
  • Hypercalcemia