نویسنده = کاکو حسینی
تعداد مقالات: 4
1. آثار یک هفته مکمل‌یاری بی‌تارترات کولین بر تعادل و برخی متغیرهای عملکرد شناختی مردان فعال

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 9-16

حمید اراضی؛ کاکو حسینی؛ محمد زاهد ابوالحسنی


2. اثر محرومیت از خواب بر عملکرد استقامتی و پاسخ‌های هورمونی به فعالیت استقامتی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 71-78

حمید اراضی؛ احمد قیاسی؛ کاکو حسینی؛ خالد پیری کرد


3. اثر محرومیت از خواب بر عملکرد استقامتی و پاسخ‌های هورمونی به فعالیت استقامتی

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 71-78

حمید اراضی؛ احمد قیاسی؛ کاکو حسینی؛ خالد پیری‌کرد


4. اثر کوتاه‌مدت مکمل‌یاری‌ اسیدهای چرب امگا-3 و تمرین استقامتی بر لیپیدهای خون و عملکرد استقامتی مردان جوان دارای اضافه‌وزن

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 29-36

حمید اراضی؛ احمد قیاسی؛ کاکو حسینی؛ حسین محمد امین پور