نویسنده = حجت مادرشاهی
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری قطر افقی قرنیه نوزادان ایرانی

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 27-32

دکتر حسن قاسمی؛ دکتر فاطمه حاج‌ابراهیم‌تهرانی؛ زهرا جوشقان؛ حجت مادرشاهی؛ دکتر فرید زایری