تاثیر تمرین استقامتی و تناوبی با شدت بالا بر محتوای پروتئین‌های mTOR، CRTC1 و CRTC2 در بافت چربی زیرجلدی موش‌های دیابتی نوع 1 و 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، مؤسسه‌ی آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

2 گروه عمومی و پایه، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

10.22070/daneshmed.2022.15379.1142

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance and high-intensity interval training on the content mTOR, CRTC1 and CRTC2 proteins in subcutaneous adipose tissue of type 1 and 2 diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Akbar Ghodratnama 1
  • Mohammad Sherafati Moghadam 1
  • Maryam Shabani 2
1 Department of Sport Sciences, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
2 Department of Pure and Basic Science, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRTC
  • Diabetes
  • Endurance training
  • High-Intensity interval training
  • mTOR