تاثیرتمرین استقامتی فزاینده بر میزان مقاومت قلب به ایسکمی القایی در موش های صحرایی نر سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی٬ واحد علوم و تحقیقات٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ تهران٬ ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه فیزیولوژی٬ دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و تحقیقات کاربردی دارویی٬ دانشگاه علوم پزشکی تبریز٬ تبریز٬ ایران

10.22070/daneshmed.2021.13673.1023

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of increasing endurance training on heart resistance to induced ischemia in healthy male rats

نویسندگان [English]

  • Ali Ojaghi 1
  • Farshad Ghazalian 1
  • Tohid Vahdatpour 2
  • Hosein Aabednatanzi 1
  • Reza Badalzadeh 3
1 Department of Physical Education and Sports Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Physiology, Faculty of Medicine Sciences,Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Physiology, School of Medicine and Molecular Medical Research Center and Applied Pharmaceutical Research, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart
  • Ischemia
  • Endurance exercise
  • Oxidative stress
  • Isoproterenol