تاثیر تعاملی عصاره آبی استویا و تمرین هوازی بر شاخص مقاومت انسولین و ترکیب بدن دختران و پسران چاق در دوران بلوغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22070/daneshmed.2021.13597.1018

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the effect of stevia rebaudiana and aerobic exercise on insulin resistance index and body composition ofobese girls and boys during puberty

نویسندگان [English]

  • Mohsen Roknabadi
  • Mohammadreza Rezaeipour
  • Maryam Banparvari
  • Omid Mohammaddoost
Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan.Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Stevia
  • Insulin resistance index
  • Body composition