اثر نوبیلتین بر عملکرد رفتاری در آزمون‌های بعلاوه‌ای شکل مرتفع و شنای اجباری در مدل تجربی بیماری آلزایمر القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی آمیلوئید بتا در موش سفید بزرگ

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری آلزایمر رایج‌ترین فرم بیماری زوال عقل است که به عنوان بیماری مزمن و سندرم پیش‌رونده در نظر گرفته شده که منجر به فقدان برگشت­ناپذیر نورون­ها بخصوص در ناحیه قشر و هیپوکمپ می­شود. در این مطالعه اثر نوبیلیتن بر عملکرد رفتاری در آزمون­های بعلاوه­ای شکل مرتفع و شنای اجباری در مدل تجربی بیماری آلزایمر القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی آمیلوئید بتا در موش بزرگ نر آزمایشگاهی بررسی شد.
 
 مواد و روش­ها: در این تحقیق 32 موش سفید بزرگ نر انتخاب و به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شد. این چهار گروه عبارت بود از: گروه شم، گروه شم دریافت کننده نوبیلتین که دارو را به میزان 10 میلی­گرم بر کیلوگرم از یک ساعت بعد از جراحی تا یک هفته بعد آن به طور روزانه و به شکل خوراکی دریافت کرد. گروه آمیلوئید بتا که در این گروه برای ایجاد مدل بیماری آلزایمر، ماده Aβ(1-40) با دوز 2nanomol/2µl به درون ناحیه هیپوکامپ پشتی بصورت دوطرفه تزریق شد. همچنین از آزمون­های بعلاوه­ای شکل مرتفع و شنای اجباری جهت سنجش عملکرد استفاده ­گردید.
 
نتایج: بررسی عملکرد حیوانات در آزمون بعلاوه­ای شکل مرتفع نشان داد که در گروه آمیلوئید بتا دریافت کننده نوبیلتین یک افزایش معنی دار زمان باقی ماندن در بازوی باز نسبت به گروه آمیلوئید بتا (P<0.05) دارد. بعلاوه، در آزمون شنای اجباری نیز میزان عملکرد در گروه آمیلوئید بتا دریافت کننده نوبیلتین نسبت به گروه آمیلوئید بتا کاهش غیر معنی دار نشان داد.
 
نتیجه‌گیری: در مطالعه اخیر بطور خلاصه مشخص شد تجویز خوراکی نوبیلتین با دوز 10 میلی­گرم بر کیلوگرم باعث کاهش اضطراب می­شود ولی بر افسردگی تأثیر معنی­داری ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nobiletin on behavioral function in elevated plus maze and forced swimming tests in intrahippocampal amyloid beta-induced model of Alzheimer's disease in the rat

نویسندگان [English]

 • Marzieh Fakour 1
 • Zahra Kiasalari 2
 • Reihane Ghasemi 1
 • Maryam Khorasani 1
 • Sedigheh Keshtkar 1
 • Mehrdad Roghani 2
چکیده [English]

Background and Objective: Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia that is considered a chronic and progressive syndrome, that leads to the irreversible loss of neurons, particularly in the cortex and hippocampus. In this study, we considered whether nobiletin has any effect on behavioral function in elevated plus maze and forced swimming tests in amyloid beta-induced model of AD in the rat.
 
Materials and Methods: 32 male rats were randomly divided into four groups as follows: group A (sham), group B (sham+nobiletin), which were administrated nobiletin (10 mg/kg) daily one hour after surgery for one week via gavage, group C (Aβ): which amyloid β1-40 (2 nanomol/2 µl) was injected into the hippocampal region (CA1) bilaterally, and group D (Aβ + nobiletin), which was also administrated nobiletin (10 mg/kg). Furthermore, two behavioral tests including elevated plus maze and forced swimming tests were used to assess performance.
 
Results: Analysis of performance in elevated plus maze showed a significant increase in open arm time in nobiletin-treated Aβ group versus Aβ group (p<0.05). In addition, performance in forced swimming test showed a non-significant decrease in nobiletin-treated Aβ group versus Aβ group.
 
Conclusion: Taken together, these findings suggest that nobiletin could reduce anxiety in amyloid beta-induced model of AD in the rat with no significant effect on depression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alzheimer's disease
 • Amyloid beta
 • Anxiety and depression
 • Nobiletin
 • Elevated plus maze
 • Forced swimming test
1. Canet G, Chevallier N, Zussy C, Desrumaux C, Givalois L. Central Role of Glucocorticoid Receptors in Alzheimer's Disease and Depression. Frontiers in Neuroscience 2018;12:739. 2. Paroni G, Panza F, De Cosmo S, Greco A, Seripa D, Mazzoccoli G. Klotho at the Edge of Alzheimer's Disease and Senile Depression. Molecular Neurobiology 2019;56(3):1908-20. 3. Ross JA, Gliebus G, Van Bockstaele EJ. Stress induced neural reorganization: A conceptual framework linking depression and Alzheimer's disease. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2018;85:136-51. 4. Tu CH, MacDonald I, Chen YH. The Effects of Acupuncture on Glutamatergic Neurotransmission in Depression, Anxiety, Schizophrenia, and Alzheimer's Disease: A Review of the Literature. Frontiers in Psychiatry 2019;10:14. 5. Bi C, Bi S, Li B. Processing of Mutant beta-Amyloid Precursor Protein and the Clinicopathological Features of Familial Alzheimer's Disease. Aging and Disease 2019;10(2):383-403. 6. Castellani RJ, Plascencia-Villa G, Perry G. The amyloid cascade and Alzheimer's disease therapeutics: theory versus observation. Laboratory Investigation 2019, in press. 7. Tan JZA, Gleeson PA. The role of membrane trafficking in the processing of amyloid precursor protein and production of amyloid peptides in Alzheimer's disease. Biochimica et Biophysica acta. Biomembranes 2019;1861(4):697-712. 8. Silva MVF, Loures CMG, Alves LCV, de Souza LC, Borges KBG, Carvalho MDG. Alzheimer's disease: risk factors and potentially protective measures. Journal of Biomedical Science 2019;26(1):33. 9. Tsuda L, Lim YM. Alzheimer's Disease Model System Using Drosophila. Advances in Experimental Medicine and Biology 2018;1076:25-40. 10. Kimura J, Shimizu K, Kajima K, Yokosuka A, Mimaki Y, Oku N, et al. Nobiletin Reduces Intracellular and Extracellular beta-Amyloid in iPS Cell-Derived Alzheimer's Disease Model Neurons. Biological & Pharmaceutical Bulletin 2018;41(4):451-7. 11. Matsuzaki K, Yamakuni T, Hashimoto M, Haque AM, Shido O, Mimaki Y, et al. Nobiletin restoring beta-amyloid-impaired CREB phosphorylation rescues memory deterioration in Alzheimer's disease model rats. Neuroscience Letters 2006;400(3):230-4. 12. Nakajima A, Aoyama Y, Shin EJ, Nam Y, Kim HC, Nagai T, et al. Nobiletin, a citrus flavonoid, improves cognitive impairment and reduces soluble Abeta levels in a triple transgenic mouse model of Alzheimer's disease (3XTg-AD). Behavioural Brain Research 2015;289:69-77. 13. Onozuka H, Nakajima A, Matsuzaki K, Shin RW, Ogino K, Saigusa D, et al. Nobiletin, a citrus flavonoid, improves memory impairment and Abeta pathology in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2008;326(3):739-44. 14. Seki T, Kamiya T, Furukawa K, Azumi M, Ishizuka S, Takayama S, et al. Nobiletin-rich Citrus reticulata peels, a kampo medicine for Alzheimer's disease: a case series. Geriatrics & Gerontology International 2013;13(1):236-8. 15. Chakraborty S, Lennon JC, Malkaram SA, Zeng Y, Fisher DW, Dong H. Serotonergic system, cognition, and BPSD in Alzheimer's disease. Neuroscience Letters 2019;704:36-44. 16. Cummings J, Lai TJ, Hemrungrojn S, Mohandas E, Yun Kim S, Nair G, et al. Role of Donepezil in the Management of Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease and Dementia with Lewy Bodies. CNS Neuroscience & Therapeutics 2016;22(3):159-66. 17. Victoroff J, Lin FV, Coburn KL, Shillcutt SD, Voon V, Ducharme S. Noncognitive Behavioral Changes Associated With Alzheimer's Disease: Implications of Neuroimaging Findings. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2018;30(1):14-21. 18. Jan AT, Azam M, Rahman S, Almigeiti AMS, Choi DH, Lee EJ, et al. Perspective Insights into Disease Progression, Diagnostics, and Therapeutic Approaches in Alzheimer's Disease: A Judicious Update. Frontiers in Aging Neuroscience 2017;9:356. 19. Marszalek M. Alzheimer's disease against peptides products of enzymatic cleavage of APP protein. Forming and variety of fibrillating peptides - some aspects. Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej (Online) 2016;70(0):787-96. 20. Marszalek M. Alzheimer's disease against peptides products of enzymatic cleavage APP protein: Biological, pathobiological and physico-chemical properties of fibrillating peptides. Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej (Online) 2017;71(0):398-410. 21. Ewers M, Mattsson N, Minthon L, Molinuevo JL, Antonell A, Popp J, et al. CSF biomarkers for the differential diagnosis of Alzheimer's disease: A large-scale international multicenter study. Alzheimer's & Dementia 2015;11(11):1306-15. 22. Elfakhri KH, Abdallah IM, Brannen AD, Kaddoumi A. Multi-faceted therapeutic strategy for treatment of Alzheimer's disease by concurrent administration of etodolac and alpha-tocopherol. Neurobiology of Disease 2019;125:123-34. 23. Marttinen M, Takalo M, Natunen T, Wittrahm R, Gabbouj S, Kemppainen S, et al. Molecular Mechanisms of Synaptotoxicity and Neuroinflammation in Alzheimer's Disease. Frontiers in Neuroscience 2018;12:963. 24. Zhang X, Lao K, Qiu Z, Rahman MS, Zhang Y, Gou X. Potential Astrocytic Receptors and Transporters in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease. Journal of Alzheimer's Disease 2019;67(4):1109-22. 25. Elsworthy RJ, Aldred S. Depression in Alzheimer's Disease: An Alternative Role for Selective Serotonin Reuptake Inhibitors? Journal of Alzheimer's Disease 2019, in press. 26. Braidy N, Behzad S, Habtemariam S, Ahmed T, Daglia M, Nabavi SM, et al. Neuroprotective Effects of Citrus Fruit-Derived Flavonoids, Nobiletin and Tangeretin in Alzheimer's and Parkinson's Disease. CNS & Neurological Disorders Drug Targets 2017;16(4):387-97. 27. Huang H, Li L, Shi W, Liu H, Yang J, Yuan X, et al. The Multifunctional Effects of Nobiletin and Its Metabolites In Vivo and In Vitro. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2016;2016:2918796. 28. Nakajima A, Aoyama Y, Nguyen TT, Shin EJ, Kim HC, Yamada S, et al. Nobiletin, a citrus flavonoid, ameliorates cognitive impairment, oxidative burden, and hyperphosphorylation of tau in senescence-accelerated mouse. Behavioural Brain Research 2013;250:351-60.