بررسی اپیدمیولوژی سرطان‌های خونی کودکان بر اساس داده‌های سیستم ثبت سرطان استان فارس، (87-1380)

نویسندگان

1 کارشناس مسئول سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم

4 گروه آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5 کارشناس بیماری‌های غیر‌واگیر، حوزه معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه و هدف: اگر­چه بروز کلی سرطان­های خون در میان کودکان پایین است، شایع­ترین نوع سرطان در کودکان محسوب می­شود. هدف از این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژی سرطان­های خونی کودکان بر اساس داده­های ثبت سرطان در استان فارس است. مواد و روش کار: در این مطالعه که در آن از داده­های ثبت سرطان استان فارس استفاده­شده­است، توزیع فراوانی سرطان خون در فاصله سال­های 1380 تا 1387 (به مدت هشت سال) در کودکان زیر 19 سال مورد بررسی قرا­ر­گرفته و میزان بروز در هر یک­میلیون نفر در سال محاسبه­شده­است. تحلیل داده­ها نیز با استفاده از نرم­افزارهای Excel و WinPepi 2.1 انجام­گرفت. نتایج: طی هشت سال (1380 تا 1387) تحت بررسی، 770 مورد لوسمی در افراد زیر 19 سال به­ثبت­رسیده­است که از این میان، بیشترین موارد ثبت­شده مربوط به سال 1387 (8/20 درصد)، جنس مرد (3/61 درصد)، گروه سنی 0 تا 4 ساله (4/26 درصد) و سرطان نوع ALL Acute lymphoblastic leukemia)) (4/39 درصد) بوده­است. روند میزان بروز استاندارد­شده سرطان خون، طی این سال­ها، در جنس مرد (001/0>p < /span>)، زن (001/0>p < /span>) و کل بیماران (001/0>p < /span>) به­طوری معنی­دار افزایشی بوده­است. نتیجه­گیری: میزان بروز استاندارد­شده سنی سرطان خون در افراد زیر 19 سال در استان فارس همانند سایر مناطق دنیا روندی افزایشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The epidemiology of childhood hematopoietic and reticuloendothelial cancer based on Fars province cancer registry data system from 2001 to 2008

نویسندگان [English]

  • Mahin Farahmand 1
  • Amir Almasi-Hashiani 2
  • Abolfazl Mohammad Beigi 3
  • Mehdi Raei-Dehaghi 4
  • Azita Ajdari 5
چکیده [English]

Background and Objective: Although the overall incidence of childhood hematopoietic cancer is low, it is the most common cause of cancer in children. The aim of this paper was to ascertain the epidemiology of childhood hematopoietic and reticuloendothelial cancer according to cancer registry data system in Fars province.  Materials and Methods: In this epidemiological study, the frequency distribution of blood cancer during the years 2001-2008 in children under19 years old was evaluated and occurrence rates were calculated per million per year. Data were analyzed by Excel and WinPepi 2.1. Results: Over an 8-year period (2001-2008), 770 new cases of leukemia were recorded among 0-18 year old children including male (61.3%), 0-4 years old (26.4%) and cancer type ALL (39.4%). Moreover, most of the cases were diagnosed in 2008 (20.8%). Over this period, the ASR of leukemia in male (p < 0.001), female (p < 0.001) and both sexes (p < 0.001) has been significantly increasing. Conclusion: Like other parts of the world, the trend of age-standardized incidence rate of leukemia in people under 19 in the Fars province is rising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood Cancer
  • leukemia
  • Cancer Registry
  • Epidemiology
  • Fars Province