بررسی پایایی بین آزمونگران در استفاده از نسخه فارسی نظام طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت توسعه‌یافته و بازبینی‌شده در افراد فلج مغزی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: نظام طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت توسعه­یافته و بازبینی­شده (Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised GMFCS E&R)، به­طور گسترده­ای برای طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت افراد فلج مغزی استفاده­می­شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین پایایی توافق بین آزمونگران در استفاده از نسخه فارسی GMFCS E&R برای طبقه­بندی عملکرد حرکتی درشت افراد فلج مغزی انجام­شد.  مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بوده که روی 202 فرد فلج مغزی انجام­شده­است. در ابتدا محقق اصلی، افراد فلج مغزی را طبقه­بندی کرد و سپس نسخه فارسی GMFCS E&R برای بررسی تکرار­پذیری در اختیار 5 آزمونگر به فاصله دست­کم یک ساعت تا در­نهایت یک هفته قرار­گرفت تا افراد فلج مغزی را در سطوح مختلف GMFCS E&R طبقه­بندی­کنند؛ نتیجه بررسی هر آزمونگر و انطباقش با محقق اصلی بررسی­گردید و در صورت انطباق کد -1- و در صورت عدم انطباق کد -0- تعلق­گرفت و با استفاده از آزمون­های غیر پارامتریک مک­نمار و کوکران تجزیه­و­تحلیل آماری انجام­شد. نتایج: آزمون کوکران، که برای بررسی تکرارپذیری نسخه فارسی GMFCS E&R در دفعات به­کاررفته­بود، نشان­داد p-value محاسبه­شده در سطح 05/0> P < /span> معنی­دار نیست، که نشان­دهنده عدم وجود تفاوت بین آزمونگران است و بنابراین تشخیص آنها پایایی لازم را دارد. نتیجه­گیری: نسخه فارسی GMFCS E&R از تکرارپذیری بالایی برخوردار است و متخصصان پزشکی و توانبخشی با استفاده از آن می­توانند افراد فلج مغزی را طبقه­بندی­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inter rater reliability of Persian version of Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised in patients with cerebral palsy

نویسندگان [English]

  • Leila Dehghan
  • Mehdi Abdolvahab
  • Hossein Bagheri
  • Hamid Dalvand
  • Soghrat Faghih zade
چکیده [English]

Background and Objective: The Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R) has been widely utilized for objective classification of gross motor function of patients with cerebral palsy (CP). The aim of this study was to evaluate the inter rater reliability of Persian version of GMFCS E&R in patients with CP. Materials and Methods: This was a descriptive analytic study, carried out in Tehran on 202 children with CP (95 girls, 107 boys), (SD =0.5). At first, patients with CP were classified by researcher, and then five occupational therapists were asked to classify patients with CP in different levels of GMFCS E&R, at least one hour, up to one week. The result of each tester was evaluated and adapted with researcher. Data analysis was performed using non-parametric McNemar and Cochran tests. Results: The Cochran test was used for determining inter rater reliability of Persian version GMFCS E&R and it showed p < 0.05 for the total score and showed no difference between testers, so there is high repeatability of GMFCS E&R. Conclusion: The Persian version of GMFCS E&R is a reliable classification system to classify patients with CP < /span> by medical and rehabilitation professionals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral palsy
  • Gross motor function
  • reliability