مروری برمبانی اخلاق واخلاق پزشکی

نویسندگان

1 گروه جراحی و گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 گروه زنان و اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: اخلاق پزشکی قلمروی است که چهار حوزه مهم، یعنی:  فلسفه، پزشکی، فقه و حقوق در آن باید مدنظر قرارگیرد. هدف اخلاق پزشکی، حل دشواری­های اخلاقی خاص است که به واسطه عمل پزشکی و تحقیق­های زیست­شناسی به­وجودمی­آید. پرداختن به  اخلاق پزشکی به تحلیل مفاهیم اخلاقی و تدوین نظامی بر اساس آن نیاز جدی دارد؛ برای نیل به این هدف، شناخت مبانی و فلسفه اخلاق، قدم اساسی و اولیه است. پزشکان، با توجه به اینکه نه فیلسوف­اند و نه دین­شناس یا حقوقدان، به شناخت و آشنایی دقیق با بحث­های فلسفی و دین­شناختی مسائل اخلاقی نیازدارندتاتصمیم­گیری­های آنها بر مبنای پایه­های درستی صورت­گیرد. کمبود چنین مباحثی در اخلاق پزشکی، دلیل اصلی نگارش این مقاله است. نتیجه گیری: در این مقاله با مرور منابع معتبر، مبانی و فلسفه اخلاق بررسی و تلاش­شده به سؤال­های زیر پاسخ­داده­ شد. 1- تعریف مفاهیم اخلاقی چیست؟؛ 2- منشأ پیدایش احکام و دستورهای اخلاقی چیست؟؛ 3- مفهوم خوب و بد یا حسن و قبح چیست؟؛ 4- اصل در جملات اخلاقی انشاء است یا اخبار؟ به­عبارت دیگر، گزاره‌های اخلاقی جعل­می‌شوند یا کشف؟؛ 5- معیار فعل اخلاقی، وظیفه، غایت و نتیجه، سود و منفعت، تمجید دیگران، لذت، فضیلت ویا... است؟؛ 6- عناصر ارزشمند در عملی اخلاقی کدامند؟؛ 7-  شرایط مسئولیت اخلاقی چیست؟،8-رابطه اخلاق باحوزه های مرتبط چیست؟ 9- روش مطلوب اخلاقی کدامست؟ 10- هدف اخلاق چیست؟ ودرانتهابه مبنای اخلاق پزشکی ازدیدنویسندگان مقاله بطورمختصراشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basics and philosophy of medical ethics

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Seyed Mortaz 1
  • Ahia Garshasbi 2
چکیده [English]

Background and Objective: In realm of medical ethics, four major areas namely, philosophy, medicine, theology and law must be considered. The aim of medical ethics is to resolve the ethical problems, which is due to the specific medical practice and research in biology. Analysis of ethical concepts is essential for addressing of medical ethics. To achieve this goal, understanding the fundamental principles of ethics and philosophy is basic and a fundamental step. In fact, physicians are not philosopher and sociologist of religion or not a lawyer, thus need to philosophical and religious ethic cognition. Lack of such topics on medical ethics is the important factor in writing this article. Conclusion: By reviewing reliable sources, the basics and philosophy of ethics were surveyed in order to answer the following questions:1- What are the moral definitions? 2- What is the origin of ethical commands? Nature, reason, society, human nature, conscience or the will of God,3- What is the concept of good and bad or good and ugly? 4- Are moral sentences essay or news? In other words, moral sentences are forged or are discovered. 5- What is the criterion of moral practice? Duty, results, profits and interest, praise others, pleasure, virtue?6- What are the conditions of the moral responsibility?7- What are the valuable elements of a moral action?

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethics
  • Islamic ethics
  • medical ethics
  • Philosophy of ethics