برهمکنش رسپتورهای موسکارینی و NMDA در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی در تست اضطراب ماز بعلاوه‌ای شکل مرتفع

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

5 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی و مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: انتقال پیام­های تحریکی از طریق گیرنده­های گلوتاماتی برای اعمال شناختی نظیر یادگیری و اضطراب حیاتی است. در مطالعه حاضر، نقش گیرنده­های کولینرژیک موسکارینی هیپوکامپ پشتی در رفتار شبه اضطرابی القاءشده با مهارگیرنده­های NMDA  بررسی شده­است. مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی از 105  سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی   200 تا 250 گرم استفاده شد. حیوان­ها پس از بیهوشی در دستگاه استریوتاکسی قرارگرفتند و کانول­گذاری دوطرفه در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از ماز بعلاوه­ای شکل مرتفع انجام­گرفت آنالیز واریانس یک­طرفه (ANOVA)  و به دنبال آن تست توکی، داده­ها را تجزیه­وتحلیل­ کردند.  نتایج: یافته­های ما نشان­می­دهند که تزریق MK801 (دو میکروگرم بر موش) و اسکوپولامین (چهار میکروگرم بر موش)  به داخل ناحیه CA1 هریک به تنهایی،  درصد حضور در بازوی باز و درصد ورود به بازوی باز را افزایش ­می­دهد، اما فعالیت حرکتی را تغییر­نمی­دهد؛ از طرف دیگر ، به­کاربردن دوزهای  غیر مؤثر اسکوپولامین با دوز غیر مؤثر MK801 فعالیت حرکتی را تغییرنمی­دهد، اما درصد حضور در بازوی باز و درصد ورود به بازوی باز را افزایش­می­دهد. نتیجه‌گیری: این یافته­ها نشان­می­دهند که نه تنها هر دو گیرنده NMDA و گیرنده های موسکارینی استیل کولین در تعدیل اضطراب در هیپوکامپ پشتی موش صحرایی نقش دارند، بلکه بین آنها یک برهمکنش پیچیده نیز وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muscarinic and NMDA receptors interaction in the dorsal hippocampus of rats in the elevated plus-maze anxiety test

نویسندگان [English]

  • morteza piri 1
  • mohammad nasehi 2
  • negar heidari 3
  • maryam alsadat shahin 4
  • mohammad reza zarindast 5
چکیده [English]

Background and Objective: Excitatory transmission through glutamate receptors is critical for cognition such as learning and anxiety. In the present study, the involvement of dorsal hippocampal muscarinic cholinergic receptor on anxiety-like behavior induced by inhibition of NMDA receptors was investigated. Materials and Methods: In this experimental study, 105 adult male rats weighing 200–250 g were used. The animals were anaesthetized and cannulae implanted bilaterally in the CA1 regions of the dorsal hippocampus using stereotaxic device. Seven days after recovery from surgery, the behavioral testing was started in elevated plus maze task. The data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey test.  Results: Our finding indicated that intra-CA1 administration of MK801 (2 µg/rat) and scopolamine (4 µg/rat) by itself increased percentage of open arm time and open arm entries but did not alter locomotion. On the other hand, intra-CA1 co-administration of ineffective doses of scopolamine with ineffective dose of MK801 (1 µg/rat) did not alter locomotion activity but increased percentage of open arm time and open arm entries.  Conclusion: These results show that both NMDA receptors and muscarinic cholinergic receptors not only play a part in the modulation of anxiety in the dorsal hippocampus of rats but also demonstrate a complex interaction as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NMDA receptor
  • Muscarinic cholinergic receptor
  • Dorsal hippocampus
  • anxiety
  • Rat