بررسی شیوع آکنه و عوارض روانی آن در دبیرستان‌های دخترانه

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

  مقدمه و هدف: آکنه از بیماری‌های شایع جوانان است که اطلاعات ما در مورد شیوع آن در سطح جامعه محدود است. در این مطالعه، هدف ما بررسی شیوع آکنه در دبیرستان‌های مشهد و ارتباط آن با عواملی مثل سن، سن شروع بیماری، سن رسیدن به قاعدگی، تغییرات فصلی، سابقه فامیلی آکنه، بیش‌ترین محل واجد آکنه و عوارض روانی ناشی از آکنه بر روی بیماران است.   روش اجرا‌: مطالعه ما یک مطالعه اپیدمیولوژیک مقطعی است که طی آن به‌طور تصادفی مناطق و مدارسی از سطح شهر مشهد انتخاب شدند و دانش‏آموزان از نظر آکنه به طریق معاینه، ‌مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.   یافته‌ها: از 233 نفر دانش‏آموز مورد مطالعه 183 نفر، 5/78 درصد (7/83-5/73 CI 95 درصد) آکنه داشتند. 5/23 درصد (43= n ) آکنه خفیف، 1/48 درصد‌ (88= n ) آکنه متوسط و 4/28 درصد (52= n ) آکنه شدید داشتند. حداکثر گروه سنی مبتلا 18-16 سالگی و حداکثر سن شروع آکنه 15-13 سالگی بود. در 7/78 درصد بیماران، سابقه فامیلی آکنه وجود داشت. بیش‌ترین محل واجد آکنه صورت بود (5/82 درصد). بروز یا تشدید آکنه به فصل خاصی ارتباط نداشت. تنها 2/26 درصد بیماران جهت درمان به پزشک مراجعه کرده و از این افراد 3/58 درصد بعد از مدت کوتاهی از ادامه درمان منصرف شده بودند. میزان دستکاری بثورات آکنه‏ای در میان بیماران 7/66 درصد بود. شایع‌ترین تأثیر روانی ناشی از آکنه بر روی بیماران، بروز خجالت و شرمساری در زمان ظاهر شدن در جمع بود.   نتیجه‏گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که آکنه یک مسأله شایع است و با توجه به ظهور بیش‌تر ضایعات در ناحیه صورت و عوارض روحی و جسمانی که بیماری روی فرد دارد با برنامه‌های آموزشی در مدارس جهت شناخت بیماری و چگونگی درمان می‏توان قدم‏های مثبتی را در جهت ارتقای ‌سلامتی جوانان برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Acne and Its Psychological Complications in Girl’s High Schools

نویسندگان [English]

  • zohre kariman
  • nader fallah
  • shahram samiei
چکیده [English]

  Introduction: Acne is a common skin disorder, but epidemiological data from the general population in Iran is rare. In this study our purpose was to determine prevalence of acne in girl’s high schools of Mashhad and its relation with some factors as: age at onset of acne, age of menstruation, season, family history of acne, and sites of acne and psychological complications.   Materials & Methods: Our study was a cross sectional epidemiological study which schools and students were chosen randomly and 233 students were studied.   Results: The overall prevalence of acne was 78.5% (95% confidence interval, CI 73.5-83.7), 23.5% of them had mild acne, 48.1% showed moderate acne and 28.4% of ones had sever acne. The maximum age of onset of acne was 13-15 years. Family history of acne was in 78.7% of cases and irregular menstruation was in 42.9% of cases. Aggravation of acne was 26.5% with menstruation and 31.7% with change of season (spring and summer). About 66.7% of patients manipulated their acne lesions. The most common psychological complication was shame (48.9%). Only 26.2% of students with acne referred to doctor for treatment and maximum duration of treatment was one month.   Conclusion: The results show that acne is a common problem in girl high schools of Mashhad and with regard to its physical and psychological complications and poor acne management, educational programs about acne and its treatment in schools is advised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevalence
  • Acne
  • Girl’s High schools
  • Mashhad