بررسی شیوع اختلالات روان‌پزشکی در زنان بارور و نابارور

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: مطالعات زیادی به بررسی جنبه‌های روان‌شناختی ناباروری پرداخته‏‏اند. این پژوهش فراوانی و عوامل زمینه‌ساز اختلالات روان‌پزشکی زنان نابارور را بررسی می‌کند.   روش کار: 150 زن نابارور در درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر(عج) و150 زن بارور در درمانگاه ژنیکولوژی بیمارستان امام خمینی با روش نمونه‌گیری ساده (در دسترس بودن) انتخاب شدند و اطلاعات لازم به ‌وسیله پرسشنامه‌های SCL-90-R ، از نظر وضعیت ابتلا به اختلالات روان‌پزشکی و همچنین به ‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته به منظور تعیین عوامل زمینه‌ساز این اختلالات گردآوری گردید.   یافته‌ها: این بررسی نشان داد که 44 درصد زنان نابارور و 7/28 درصد زنان بارور مبتلا به اختلالات روانی بوده‌اند. بالاترین میانگین نمرات زنان نابارور در آزمون SCL-90-R در مقیاس‌های افکار پارانوییدی، افسردگی، حساسیت در روابط بین فردی و کم‌ترین آن‌ها در مقیاس‌های روان‏‏پریشی و ترس مرضی بوده‏‏است. زنان نابارور در مقیاس‌های حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، ترس مرضی، افکار پارانوییدی و روان‌‏‏پریشی با زنان بارور، تفاوت معنا‌داری داشته‌اند (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychiatric Disorders among Infertile and Fertile Women

نویسندگان [English]

  • ahmadali nourbala
  • fatemeh ramezanzadeh
  • nasrin abedinia
  • sayed abas bagheri yazdi
چکیده [English]

  Introduction : This study was performed in order to determine the prevalence and predisposing factors of psychiatric disorders among infertile and fertile women attending Vali-e-Asr Hospital.   Materials & Methods: A total of 150 fertile women from Vali-e-Asr Reproduction Health Research Center and fertile women from the Gynecology Clinic of Imam Khomeini Hospital were chosen by simple randomization. Data was entered into SCL-90-R and structured researcher questionnaires.   Results: Results showed that 44% of infertile and 28.7% of fertile women had psychiatric disorders. Using SCL-90-R test, highest mean scores among infertile women were found in respect to paranoid ideation, depression and interpersonal sensitivity scales and lowest scores were found in respect to psychoticism and phobic anxiety scales. Interpersonal sensitivity, depression, phobic anxiety, paranoid ideas and psychoticism scales were significantly different between infertile and fertile women (p < 0.05). This relationship was statistically significant (p < 0.001). Housewives are at higher risk of developing psychiatric disorders as compared to working women. This finding was also statistically significant (p < 0.001). Considering the high prevalence of psychiatric disorders among infertile women, it seems that more serious attention is required from gynecologists, psychiatrists and psychologists for better treatment of these disorders.   Conclusion: The use of psychotherapy, especially supportive methods, should be considered as part of the general therapeutic framework of infertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychiatric disorders
  • Infertility
  • SCL-90-R