بررسی عوامل روان‌شناختی مرتبط با گذر از مراحل‌ مصرف سیگار در نوجوانان

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که شروع زودهنگام مصرف سیگار، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مدت زمان مصرف، مقدار مصرف روزانه و احتمال وابستگی به نیکوتین است. هدف مطالعه حاضر، تعیین پیش‌بینی‌کننده‌های روان‌شناختی گذر از مراحل مصرف سیگار است. سه مرحله برای مصرف سیگار به ‌صورت غیرسیگاری، سیگار آزموده و سیگاری معمول در نظر گرفته شده‏‏است.   روش کار: 1785 دانش‌آموز، دو بار با فاصله زمانی 12 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه، دانش‌آموزان پرسشنامه‌ای را در رابطه با رفتار مصرف سیگار و اندازه‌گیری متغیرهای پیشگوکننده تکمیل کردند. بعد از 12 ماه دوباره همان دانش‌آموزان پرسشنامه دیگری در رابطه با رفتار مصرف سیگار تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.   یافته‌ها: برای گذر از مرحله غیرسیگاری به مرحله سیگار آزموده، بروز مصرف الکل و رفتار خطرپذیر عمومی و برای گذر از مرحله غیرسیگاری به مرحله سیگاری معمول، گرایش مثبت به مصرف سیگار، رفتار خطرپذیر عمومی و بروز مصرف الکل و سوء مصرف مواد پیش‌بینی‌کننده هستند. گرایش مثبت به مصرف سیگار، رفتار خطرپذیر عمومی و هنجار مربوط به مصرف سیگار در رابطه با پدر (عکس‌العمل خفیف) پیشگوکننده‏ای قوی برای گذر از مرحله سیگار آزموده به مرحله سیگاری معمول است.   نتیجه‌گیری: پیشگیری از مصرف سیگار باید در دوره دبیرستان و قبل از آن شروع شود. نتایج این مطالعه از برنامه‌هایی که هدفشان تغییر همزمان رفتارهای پر خطر است، حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Psychological Factors Related to Transition in Different Stages of Cigarette Smoking in Adolescents

نویسندگان [English]

  • asghar mohamadpour asl
  • ali fakhari
  • fatemeh rostami
چکیده [English]

  Introduction : Previous studies have suggested that early smoking initiation predicts longer duration of smoking, heavier daily consumption and increased chances of nicotine dependence. The goal of the present study was to examine the effect of psychological factors on three transitions in the adolescent smoking uptake process: from never smoking to experimentation and regular smoking, and from experimentation to regular smoking.   Materials & Methods: A total of 1785 students were assessed two time, 12 months apart, with respect to stage of change. The predictor variables were measured when the students were in the 10th grade. Logistic regression was used to predict different smoking stages at grade 11.   Results: Among never smokers incidence of alcohol use and general risk taking behavior predicted experimentation and positive attitude toward smoking, general risk taking behavior, incidence of alcohol use and drug abuse predicted regular smoking in the next 12 months. Among experimenters, general risk taking behavior, smoking norm related to father (light reaction) and positive attitude toward smoking distinguished those who progressed to regular smoking by follow-up.   Conclusion: Smoking preventing should begin with adolescent even younger than age 14. This study may be supportive of interventions that target multiple behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent smoking
  • Attitude toward smoking
  • Substance abuse