مقایسه تغییرات ماموگرافیک در دو نوع رژیم رایج هورمون درمانی جایگزین بعد از یائسگی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: سرطان پستان از شایع‌ترین علل مرگ و میر زنان در عصر حاضر است و ماموگرافی روشی با ارزش در تشخیص زودرس این بیماری محسوب می‌شود. حساسیت ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان با تعدادی از عوامل از جمله سن، دانسیته بافتی پستان، وضعیت یائسگی، بیماری‌های سیستمیک، سابقه خانوادگی سرطان پستان و... در ارتباط است. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات دانسیته پستان در ماموگرافی به دنبال مصرف درمان‌های هورمونی جایگزین ( HRT) (Hormone Replacement Therapy ) و مقایسه دو روش هورمون درمانی رایج از این نظر بوده‌‌است.   روش بررسی: 110 خانم یائسه تحت درمان هورمونی جایگزین که برای انجام ماموگرافی غربالگری به سرویس ماموگرافی مراجعه کرده بودند در مطالعه وارد شدند. بر حسب نوع رژیم درمانی مورد استفاده، افراد به دو گروه تقسیم شدند: 1) مصرف روزانه ‌‌استروژن کونژوگه و مدروکسی پروژسترون استات به طور مداوم (80 نفر)، 2) مصرف روزانه ‌‌استروژن کونژوگه به همراه مصرف دوره‌ای مدروکسی پروژسترون استات به مدت دو هفته در ماه (30 نفر). کلیه افراد مورد بررسی دارای یک ماموگرام پایه قبل از شروع HRT بودند که ماموگرام‌های حین درمان با آن مقایسه می‌شد.   نتایج: در ماموگرام‌های کنترل، افزایش دانسیته ماموگرافیک در 45 درصد از افراد گروه اول و در 3/13 درصد از اعضای گروه دوم دیده شد که دارای اختلاف معنادار است (05/0 p >).   نتیجه‌گیری: مصرف هورمون درمانی جایگزین پس از یائسگی، سبب افزایش دانسیته ماموگرافیک می‌شود و این افزایش به نوع رژیم مورد استفاده بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mammographic Changes in Two Common Regimens of Post Menopausal Hormone Replacement Therapy

نویسندگان [English]

  • narges afzali
  • sayed ali alamdaran
چکیده [English]

  Background & Objective : Nowadays breast cancer is one of the most causes of female mortality. Mammography is a valuable method for early detection of breast cancer. Mammographic sensitivity depends on some factors such as age, breast tissue density, menopausal status, systemic disease, familial history of breast cancer and others. This study was designed to compare the effects of two regimens of hormone replacement therapy (HRT) on mammographic density. Materials & Methods: 110 postmenopausal women under hormone replacement therapy who had been referred to the service of mammography were selected. On the basis of type of HRT, women were divided into two groups: 1) Continuous conjugated estrogen plus daily medroxy progesterone acetate (80 cases) and 2) daily conjugated estrogen plus sequentially medroxy progesterone acetate 2 weeks per month (30 cases). All of the women had a baseline mammogram before the onset of HRT which was comparing with control mammograms during treatment. Results: Control mammograms reveals increased breast density in 45% of the first group members and in 13.3% of the other group, which was statistically significant (p < 0.05) Conclusion: Hormone replacement therapy can increase mammographic density which is more prominent with continuous and daily estrogen and progesterone regimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mammography
  • Hormone replacement therapy
  • Menopause
  • Breast cancer