کلیدواژه‌ها = عملکرد شناختی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تحریک جریان مستقیم قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی چپ بر حافظه کاری در جانبازان و معلولین ورزشکار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-32

علی‌اصغر ارسطو؛ شهلا زاهدنژاد؛ سجاد پارسایی؛ سعید البوغبیش؛ نسیم عطایی قراچه؛ حسن عامری اصل


2. آثار یک هفته مکمل‌یاری بی‌تارترات کولین بر تعادل و برخی متغیرهای عملکرد شناختی مردان فعال

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 9-16

حمید اراضی؛ کاکو حسینی؛ محمد زاهد ابوالحسنی