نویسنده = نسیم عطایی قراچه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تحریک جریان مستقیم قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی چپ بر حافظه کاری در جانبازان و معلولین ورزشکار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 25-32

علی‌اصغر ارسطو؛ شهلا زاهدنژاد؛ سجاد پارسایی؛ سعید البوغبیش؛ نسیم عطایی قراچه؛ حسن عامری اصل