کلیدواژه‌ها = دیابت
اثربخشی یک دوره تمرینات استقامتی و عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر تغییرات استریولوژیکی مویرگ‌های بافت هیپوکامپ موش‌های دیابتی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 45-58

10.22070/daneshmed.2024.18697.1445

فریبا گودرزی؛ مسعود رحمتی؛ مهدی روزبهانی؛ فرزانه چهلچراغی؛ امین فرزانه حصاری


اثربخشی معنویت درمانی گروهی برخودمراقبتی و ابعاد آن در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 79-87

فاطمه ایمنی؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی


تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین های Spred-1،Raf1 و VEGF بافت قلب در موشهای صحرایی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 57-66

سجاد محمدیاری؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ عباسعلی گایینی؛ حمداله هادی


بررسی پتانسیل درمانی سلول‌های بنیادی خون‌ساز مغزاستخوان در ترمیم زخم دیابتی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 19-26

فریبا ظفری؛ مرتضی صادقی؛ احسان مقانلو؛ مهرداد بختیاری؛ شهرام تیموریان


تأثیر تمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظۀ بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 35-42

مجید مهاجری؛ حمید معرفتی؛ یگانه احسانی فرد؛ سید محمد علی عظیمی دخت؛ حمید نجفی پور


اثر درمانی شنا و مکمل آربوتین بر استرس اکسیداتیو کلیوی ناشی از دیابت

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 13-20

معصومه حبیبیان؛ پروین فرزانگی؛ غلامرضا عظیمی


شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سکته قلبی در بیماران دیابتی با استفاده از الگوریتم C&R

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 71-82

حکیمه عامری؛ سمیه علیزاده؛ اکبر برزگری


الگوی تعیین‌کننده‌های خود مراقبتی دیابت در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 29-36

دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد؛ نوشین روحانی تنکابنی