نویسنده = �������������� ����������������
بررسی کلینیکی کارایی تکنیک میکروابرژن، در درمان شدت‌های مختلف فلوئورزیس دندانی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 67-76

مهشید محمدی‌بصیر؛ غلامحسین رمضانی؛ حسن ترابزاده؛ زهرا کیان‌زاده؛ ناهید میزبان