نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی اندازه‌گیری و کنترل فشار کاف لوله داخل تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1388، صفحه 43-48

سید علی جواد موسوی؛ محمد نیاکان لاهیجی؛ فرشاد اخوتیان؛ امید مرادی مقدم؛ محمد امین ولی زاده حسنلوئی