ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2019: Volume 26 - Number 139

2019: Volume 26 - Number 138

2018: Volume 26 - Number 137

2018: Volume 25 - Number 136

2018: Volume 25 - Number 135

2018: Volume 25 - Number 134

2018: Volume 25 - Number 133

2018: Volume 25 - Number 132

2017: Volume 25 - Number 131

2017: Volume 24 - Number 130

2017: Volume 24 - Number 129

2017: Volume 24 - Number 128

2017: Volume 24 - Number 127

2017: Volume 24 - Number 126

2016: Volume 24 - Number 125

2016: Volume 23 - Number 124

2016: Volume 23 - Number 123

2016: Volume 23 - Number 122

2016: Volume 23 - Number 121

2016: Volume 23 - Number 120

2015: Volume 23 - Number 119

2015: Volume 22 - Number 118

2015: Volume 22 - Number 117

2015: Volume 22 - Number 116

2015: Volume 22 - Number 115

2015: Volume 22 - Number 114

2014: Volume 22 - Number 113

2014: Volume 21 - Number 112

2014: Volume 21 - Number 111

2014: Volume 21 - Number 110

2014: Volume 21 - Number 109

2014: Volume 21 - Number 108

2013: Volume 21 - Number 107

2013: Volume 20 - Number 106

2013: Volume 20 - Number 105

2013: Volume 20 - Number 104

2013: Volume 20 - Number 103

2013: Volume 20 - Number 102

2012: Volume 20 - Number 101

2012: Volume 19 - Number 100

2012: Volume 19 - Number 99

2012: Volume 19 - Number 98

2012: Volume 19 - Number 97

2012: Volume 19 - Number 96

2011: Volume 19 - Number 95

2011: Volume 18 - Number 94

2011: Volume 18 - Number 93

2011: Volume 18 - Number 92

2011: Volume 18 - Number 91

2011: Volume 18 - Number 90

2010: Volume 18 - Number 89

2010: Volume 17 - Number 88

2010: Volume 17 - Number 87

2010: Volume 17 - Number 86

2010: Volume 17 - Number 85

2010: Volume 17 - Number 84

2009: Volume 17 - Number 83

2009: Volume 16 - Number 82

2009: Volume 16 - Number 81

2009: Volume 16 - Number 80

2009: Volume 16 - Number 79

2009: Volume 16 - Number 78

2008: Volume 16 - Number 77

2008: Volume 16 - Number 76

2008: Volume 15 - Number 75

2008: Volume 15 - Number 74

2008: Volume 15 - Number 73

2008: Volume 15 - Number 72

2007: Volume 15 - Number 71

2007: Volume 15 - Number 70

2007: Volume 14 - Number 69

2007: Volume 14 - Number 68

2007: Volume 14 - Number 67

2007: Volume 14 - Number 66

2006: Volume 14 - Number 65

2006: Volume 13 - Number 64

2006: Volume 13 - Number 63

2006: Volume 13 - Number 62

2006: Volume 13 - Number 61

2005: Volume 13 - Number 59

2005: Volume 12 - Number 58

2005: Volume 12 - Number 57

2005: Volume 12 - Number 56

2005: Volume 12 - Number 55

2005: Volume 12 - Number 54

2004: Volume 12 - Number 53

2004: Volume 11 - Number 52

2004: Volume 11 - Number 51

2004: Volume 11 - Number 49

2003: Volume 10 - Number 45

2002: Volume 10 - Number 41

2002: Volume 9 - Number 40

2002: Volume 9 - Number 38

2001: Volume 8 - Number 35

2001: Volume 8 - Number 34

2001: Volume 8 - Number 32

2001: Volume 8 - Number 30


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشور پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Daneshvar

Designed & Developed by : Yektaweb