دانشور پزشکی- اهداف و زمینه‌ها
زمینه های فعالیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی - پژوهشی دانشور پزشکی به انتشار مقالات پژوهشی اصیل ،موردنگاری و مروری در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی ،دندانپزشکی و پرستاری می پردازد که در هیچ مجله ای چاپ نشده یا تحت بررسی نباشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشور پزشکی:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب