دانشور پزشکی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه نشریه دانشور پزشکی بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد :

1- دکتر فرشاد اخوتیان

2- دکتر محمد انصاری

3- دکتر پرویز اولیاء

4- دکتر محمد رضا جلالی ندوشن

5- دکتر رزا حقگو

6- دکتر ایرج رسولی

7- دکتر جواد سلیمی

8- دکتر سید شجاع الدین شایق

9- دکتر محمد تقی طهماسبی

10- دکتر طوبی غضنفری

11- دکتر سقراط فقیه زاده

12- دکتر فرامرز فلاحی

13- دکتر سید کاظم فروتن

14- دکتر مصطفی قانعی

15- دکتر احیا گرشاسبی

16- دکتر مصطفی معین

17- دکتر اطهر معین

18- دکتر جمشید نارنجکار

19- دکتر محسن ناصری

20- دکتر سید مسعود نبوی

21- دکتر احمد علی نوربالا

22- دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

نشانی مطلب در وبگاه دانشور پزشکی:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب