دانشور پزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشریه دانشور پزشکی مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت با رتبه علمی - پژوهشی می باشد که در پایگاههای زیر ثبت و ایندکس شده است :

1- پایگاه اطلاعات علمی کشور (SID) به آدرس www.SID.ir

2- کتابخانه منطقه ای علوم پزشکی کشور (ISC) به آدرس www.srlst.com

3- ایران مدکس (Iran medex)

4-مگیران (Magiran)

5- google scholar

6- Index copernicus

7- Iran data

نشانی مطلب در وبگاه دانشور پزشکی:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب