تغییر سامانه نشریه

کاربر گرامی، با توجه به تغییر زیرساخت سامانه نشریه خواهشند است جهت جلوگیری از تداخل اطلاعات تا اطلاع ثانوی از ورود به سامانه خودداری بفرمایید. به محض برطرف شدن اختلال و تثبیت اطلاعات مراتب در همین صفحه اطلاع رسانی می گردد.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم