Journal archive for Google Scholar Robot!

Daneshvar

دانشور پزشکیVolume 27, Number 141 (2019-7)


The effect of nobiletin on behavioral function in elevated plus maze and forced swimming tests in intrahippocampal amyloid beta-induced model of Alzheimer's disease in the rat
اثر نوبیلتین بر عملکرد رفتاری در آزمون‌های بعلاوه‌ای شکل مرتفع و شنای اجباری در مدل تجربی بیماری آلزایمر القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی آمیلوئید بتا در موش سفید بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Origanum vulgare extract supplementation with and without exercise training on p53 and cytochrome c gene expression in myocardium of male rats
تأثیر مکمل یاری عصاره‌ مرزنجوش با و بدون تمرین ورزشی بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکروم c در میوکارد موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of moderate-intensity interval training (MICT) and high-intensity interval training (HIIT) on testicular structure, serum level of malondialdehyde and total antioxidant capacity of male diabetic rats
مقایسه تأثیر تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) و تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر ساختار بیضه، سطح سرمی مالون‌دی‌آلدئید‌ و ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Involvement of TRPM7 calcium channels and PI3K/AKT kinase pathway in protective effect of vascular endothelial growth factor in amyloid beta-induced model of Alzheimer’s disease
نقش کانال‌های کلسیمی TRPM7 و مسیرPI3K/Akt kinase در اثر حفاظتی فاکتور رشد آندوتلیوم عروقی در مدل سلولی بیماری آلزایمر القاء شده با بتا آمیلوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of patients’ satisfaction referring to Shahid Montazeri dental clinic in 2018
بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دندانپزشکی شهید منتظری در سال ۱۳۹۷
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Lavandula dentata aerial parts hydroalcoholic extract on learning and memory in male streptozotocin-induced diabetic rat
اثر عصاره آبی الکلی اسطوخودوس رومی (Lavandula dentata) بر یادگیری و حافظه در موش‌های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 140 (2019-5)


Effect of one-month concurrent training with or without caffeine supplementation on resting energy expenditure and leptin resistance in overweight women
اثر یک ماه تمرین ترکیبی با مکمل دهی کافئین و بدون آن بر هزینه انرژی استراحت و مقاومت به لپتین زنان مبتلا به اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the mental health of patients with irritable bowel syndrome and healthy subjects in Rasht (Iran), 2014-2015
مقایسه سلامت روان در مبتلایان به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی در شهرستان رشت در سال 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of compassion-focused therapy (CFT) on subjective well-being of students with sleep disorders
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دارای اختلال خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between spiritual health and anxiety in pregnant women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital in 2018
رابطه سلامت معنوی با اضطراب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high intensity interval training on complex mammalian target of Rapamycin 1 (mTORC1) pathway in Flexor hallucis longus muscle (FHL) of streptozotocin-induced diabetic rats
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مسیر کمپلکس یک هدف راپامایسین در پستانداران (mTORC1) در عضله اسکلتی خم‌کننده طویل انگشتان پا (FHL) موش‌های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 139 (2019-3)


The effect of hydroalcoholic extract of Ruta graveolens on oxidative stress markers and cholinesterase in brain rats receiving high-cholesterol diet
اثر عصاره آبی الکلی سداب بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراز در بافت مغز موش‌های صحرایی دریافت‌کننده رژیم پر کلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the point and period prevalence of musculoskeletal disorders in the steel industry workers
بررسی شیوع نقطه‌ای و دوره‌ای اختلالات عضلانی-اسکلتی در کارگران صنایع فولادسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of direct current stimulation in left dorsolateral prefrontal cortex on working memory in veterans and disabled athletes
تأثیر تحریک جریان مستقیم قشر پیش‌پیشانی خلفی جانبی چپ بر حافظه کاری در جانبازان و معلولین ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual health and depression in pregnant women referrals of Mostafa Khomeini hospital
رابطه سلامت معنوی با افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the role of chitosan nanoparticle loaded with Leishmania major Secretory and excretory antigens on the number of apoptotic macrophages in parasite sensitive mouse.
بررسی نقش نانوذره کیتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئین‌های ترشحی-تراوشی لیشمانیا ماژور بر میزان اپوپتوز ماکروفاژهای موشی حساس شده با انگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of human FSH in Chinese hamster ovarian cells and its activity in a rat model
بیان ژن FSH انسانی در سلول تخمدان همستر چینی و بررسی فعالیت آن در مدل حیوانی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 138 (2019-1)


Insomnia and related disorders from the perspective of Persian medicine
بی‌خوابی و اختلالات مربوط به آن از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of percentage of regulatory T cells in peripheral blood of sulfur mustard-exposed in comparison with healthy individuals
بررسی درصد سلول‌های Treg در خون محیطی افراد مواجهه یافته با سولفورموستارد در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of instability stress and exogenous oxytocin on the number of the natural killer cells in peripheral blood and spleen in male rats
اثر استرس بی‌ثباتی و اکسی توسین اگزوژن بر تعداد سلول‌های کشنده طبیعی در خون محیطی و طحال در رت های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of niosomal nano-carriers capabilities on toxicity preservation and delivery of pomegranate peel extract in cell culture conditions (MCF-7 cell line of breast cancer)
ارزیابی قابلیت نانوحاملهای نیوزومی بر حفظ سمیت و رسانش عصاره پوست انار در شرایط کشت سلول (رده MCF-7 سرطان پستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sulfur mustard effect on the methylation status of FOXP3 gene promoter in chemical victims with pulmonary delayed complications
بررسی اثر سولفورموستارد بر وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن FOXP3 در جانبازان شیمیایی با عوارض تأخیری ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 137 (2018-11)


The effectiveness of increasing the self-efficacy of childbirth through reality therapy on the choice of vaginal delivery in pregnant women
اثربخشی افزایش خودکارآمدی زایمان به شیوه واقعیت درمانی بر انتخاب روش زایمان واژینال در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between exclusive breast-feeding and health literacy in primiparous women
بررسی ارتباط شیردهی انحصاری و سواد سلامت در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of selected visual and visual-motor exercise programs on visual perception components related to motion in children with amblyopia
اثر تمرینات بینایی و بینایی- حرکتی منتخب بر مؤلفه‌های ادراک بینایی وابسته به حرکت در کودکان دارای تنبلی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of health education based on Iranian Traditional Medicine (Hefz-Alsehe) on treatment costs of the Iranian Health Insurance Organization
بررسی اثرات آموزش تدابیر حفظ سلامت بر پایه طب ایرانی (حفظ الصحه) بر هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of emotional diet intervention on parent-child interaction and parental stress in mothers of young children with autistic-like behaviors and exposure to digital nanning
اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر رابطه والد-کودک و استرس والدینی مادران خردسالان با علائم شبه اُتیسم در معرض دایه‌گری دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 136 (2018-9)


Investigation of mutation in Exon 10 of COL17A1 in patients with Bulluos pemphigoid
بررسی جهش در اگزون 10 ژن COL17A1 در بیماران مبتلا به بولوس پمفیگویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of zataria essential oil on superoxide and nitric oxide production and NADH oxidase and nitric oxide synthase in macrophage cells
اثر اسانس آویشن شیرازی بر تولید یون سوپراکسید و نیتریک اکسید و بیان ژن‌های NADH اکسیداز و نیتریک اکسید سنتاز در سلول‌های ماکروفاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پلی مورفیسم ژن TNF-α(rs1800629) در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا
بررسی پلی مورفیسم ژن TNF-α(rs1800629) در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital
الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acetyl L-carnitine on gliosis reaction after spinal cord injury using a compression model in adult rats
تأثیر استیل اِل‌کارنیتین بر واکنش گلیوز پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inefficacy of eight weeks of combined exercise training with the dominance of resistance and coenzyme Q10 supplementation on serum levels of TNF-α and IL-10 in patients with multiple sclerosis
عدم تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با غالب مقاومتی و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر سطوح سرمی TNF-α و IL-10بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an exercise program during pregnancy on the Edinburgh depression score in pregnant women
اثرات یک برنامه ورزشی در طول بارداری بر نمره افسردگی ادینبرگ در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 135 (2018-7)


Heat shock proteins as a cancer vaccine candidate
پروتئین شوک حرارتی؛ کاندید واکسن سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of one period of high-intensity interval training on myocardial collagen-1 and TGF-β1 and cardiac function in post ischemia-reperfusion rats
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید بر کلاژن – 1 و TGF-β1 و عملکرد قلبی عضله قلب موش صحرایی پس از ایسکمی- ریپرفیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of an aerobic training course with a herbal supplementation (Valeriana wallichii and Melissa officinalis) regarding serotonin levels, nitric oxide and headache indices in women with migraine
مقایسه یک دوره تمرین هوازی با یک دوره مصرف مکمل ترکیبی گیاهی (سنبل الطیب هندی و بادرنجبویه) بر تغییرات سطوح سروتونین، نیتریک اکسید و شاخص‌های سردرد در زنان دارای میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کارایی بودجه در بخش دولتی سلامت برای مراقبت‌های سرپایی و بستری در مدل بودجه عملیاتی بر اساس کارکردها
ارزیابی کارایی بودجه در بخش دولتی سلامت برای مراقبت‌های سرپایی و بستری در مدل بودجه عملیاتی بر اساس کارکردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of preconditioning with high intensity interval training on cardioprotection and left ventricular function against Ischemia-reperfusion injury in male rats
مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم
اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on mental health status and coping skills in female household heads in Birjand
بررسی وضعیت سلامت روان و مهارت‌های مقابله‌ای در زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of preconditioning with high intensity interval training on cardioprotection and left ventricular function against Ischemia-reperfusion injury in male rats
تأثیر پیش آماده‌سازی با تمرین تناوبی شدید بر محافظت قلبی و عملکرد بطن چپ در برابر آسیب ایسکمی خون‌رسانی مجدد در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 134 (2018-5)


The effect of group spirituality therapy on self-care and its dimensions in women with type 2 diabetes
اثربخشی معنویت درمانی گروهی برخودمراقبتی و ابعاد آن در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance indicators status of one of the public hospitals before and after implementing public-private partnership (PPP)
وضعیت شاخص‌های عملکردی یکی از بیمارستان‌های دولتی کشور قبل و بعد از اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of alexithymia and brain-behavioral systems in persons with and without borderline and narcissistic personality traits
مقایسه ناگویی خلقی و سیستم‌های مغزی- رفتاری در افراد با و بدون خصوصیات شخصیت مرزی، خودشیفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different training methods on serum BDNF, physical performance, functional disability, and quality of life in patients with multiple sclerosis
تأثیر روش‌های تمرینی مختلف بر BDNF سرم، عملکرد جسمانی، ناتوانی عملکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silymarin supplementation on the serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein following a single bout of aerobic exercise in healthy men
تأثیر مکمل‌دهی سیلی‌مارین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و پروتئین‌ واکنشگر-C به دنبال یک وهله فعالیت هوازی در مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective factors on selecting health care providers in public, private, and charity sectors
عوامل مؤثر بر انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دولتی، خصوصی و خیریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The adaptability of serum irisin, lipid profile, and insulin resistance to an aerobic exercise and the consumption of saffron and its sustainability in type 2 diabetic women
سازگاری مقادیر سرمی آیریزین، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین به یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی سرگل زعفران و نیز ماندگاری پس از آن در زنان چاق دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical composition and antifungal effect of Saccharomyces boulardii extract against Candida albicans clinical isolates
ترکیب شیمیایی و اثر ضد قارچی عصاره ساکارومایسس بولاردی بر جدایه‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 133 (2018-3)


The effect of supernatant of Saccharomyces cerevisiae yeast on preventing the growth of Pseudomonas aeruginosa bacteria and its effect on exotoxin S gene expression in Pseudomonas aeruginosa bacteria by Real-Time PCR methodd
اثر سوپرناتانت مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر ممانعت از رشد باکتری سودوموناس آئروجینوزا و اثر آن بر بیان ژن اگزوتوکسین S در باکتری سودوموناس آئروجینوزا به روش Real – Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise on protein expression of VEGF, Spred 1, and Raf1 in cardiac tissue of rats
تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین های Spred-1،Raf1 و VEGF بافت قلب در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats
پاسخ سطح آیرزین سرمی به هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در موش‌های صحرایی نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive and emotional variables on insomnia in students of the University of Kurdistan in 2016
اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر متغیرهای شناختی و هیجانی در دانشجویان مبتلا به اختلال بی‌خوابی دانشگاه کردستان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the exogenous induction of OCT4 and concomitant P53 inhibition on the expression of pluripotency genes in human ADSCs
مطالعه تاثیر بیش بیان ژن OCT4 و مهار همزمان ژن P53 بر بیان ژن‌های پرتوانی در سلول‌های بنیادی بافت چربی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of surface charge on cytotoxicity of liposomal Doxorubicin on bone cancer cell line (Osteosarcoma)
ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of swimming exercise on the Matrix mettaloproteinase 2 activity and tumor necrosis factor-α levels of liver tissue in Alloxan-induced diabetic rats
تاثیر تمرین شنا بر فعالیت متالوپروتئنیاز2 و سطوح فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا بافت کبد موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Saccharomyces cerevisiae on motility,elastase and alkaline protease in pseudomonas aeruginosa
بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه بر حرکت، الاستاز و آلکالین پروتئاز در سودوموناس آئروجینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 132 (2018-1)


Presentation of specific dietary intervention based on Traditional Persian Medicine for the treatment of cold and wet mal-temperament
ارائه رژیم غذایی خاص مبتنی بر اصول طب سنتی ایران در درمان بیماران با سوءمزاج سرد و تر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae on Staphylococcus aureus biofilm formation
اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of effective Materia Medica on diabetic foot ulcer in Persian medicine
اولویت‌بندی مفردات دارویی مؤثر بر زخم پای دیابتی در طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silymarin on memory and learning disorders induced by TiO2 nanoparticles
اثر سیلی‌مارین بر اختلالات حافظه و یادگیری القا شده با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of insulin-like growth factor I gene expression in gastrocnemius muscle of male Wistar rats after a period of high-intensity interval training
تغییرات بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولینی 1 ((IGF-I در عضله دوقلوی موش‌های نر صحرایی نژاد ویستار پس از یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ethanolic extract of Allium Saralicum R.M. Fritsch on diabetic hepatopathy in male mice
ارزیابی اثرات عصاره اتانولی گیاه سورانه (Allium Saralicum R.M. Fritsch) بر هپاتوپاتی دیابتی در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of bacterial contamination rate of water in dental units of School of Dentistry, Shahed University
بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت‌های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cholestasis and neuroAID treatment on Bcl-xl gene expression in hippocampus of male rats
بررسی اثر کلستاز و داروی نورواید بر بیان ژن -Bcl-xl در ناحیه هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fluoxetine on spermatogenesis and spermatogonial stem cells self-renewal in adult male rats
اثر فلوکساتین بر روی اسپرماتوژنز و خودتکثیری سلول‌های پایه اسپرماتوگونی در موش‌های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 131 (2017-11)


Comparing the mental health and happiness among nurses of psychiatric and physical wards
مقایسه سلامت روان و شادکامی در بین پرستاران بخش روان‌پزشکی و پرستاران بخش عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of personal intelligence and body intelligence training on the symptoms of body dysmorphia in cosmetic surgery applicants
مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و بدنی بر علائم اختلال بدشکلی بدن متقاضیان عمل زیبایی بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Candidate gene expression of primary cardiomyocytes in cardiovasular embryoid bodies
بررسی بیان ژن‌های اختصاصی کاردیومیوسیت‌های اولیه در اجسام جنینی سیستم قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of risk behaviors and suicidal thoughts in students with and without ADHD symptom
مقایسه تطبیقی رفتارهای پرخطر و افکار خودکشی در دانشجویان با و بدون علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of the computer-based cognitive training intervention on improvement of memory, attention and executive functions in veteran’s children studying at the University of Shahed
اثربخشی مداخله آموزشیِ شناختی کامپیوتری، در بهبود و ارتقاء حافظه،توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل در دانشگاه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of masks and shield in incidence of wound surgical infection
مقایسه اثر ماسک و شیلد در شیوع عفونت زخم‌های جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of corrective exercises on shoulder pain and joint position sense in females with functional impingement syndrome
تأثیر تمرینات اصلاحی بر درد و حس وضعیت مفصل شانه در دختران دارای سندروم گیرافتادگی عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of biofilm formation in Bordetella Pertussis isolates by In vitro biofilm formation method
بررسی تشکیل بیوفیلم در ایزوله‌های بوردتلا پرتوسیس با روش in vitro biofilm formation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discrimination between normal and educational procrastination students based on internet addiction
تمایز دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی و دانشجویان عادی بر اساس اعتیاد به اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 130 (2017-9)


The effect of caffeine on blood pressure and cardiovascular inflammatory marker predictive subsequent exhaustive exercise in male
تأثیر کافئین بر فشار‌خون و شاخص التهابی پیشگویی قلبی‌عروقی مردان متعاقب فعالیت وامانده‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of lifestyle in the prevention of allergic rhinitis based on Ibn Sina and Razis’ attitudes
نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری رینیت آلرژیک از دیدگاه ابن‌سینا و رازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of HBs antibody titer of 10-18 years healthy students in Northeast of Iran by chemiluminescence assay
‌‌بررسی سطح آنتی‌بادی ضدویروس هپاتیتB (Anti HBs) با روش کمیلومینسانس در دانش‌آموزان 10 تا 18 سالۀ سالم شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the personality traits of people with gender dysphoria disorder who were treated and those patients not treated
مقایسۀ ویژگی‌‌‌های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی تطبیق جنسیت داده و تطبیق جنسیت نداده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of patellar deviation and sulcus angle between healthy subjects and patellofemoral pain syndrome patients using MRI
مقایسۀ میزان انحراف کشککی و زاویۀ سولکوس بین بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی و افراد سالم با استفاده از تصویربرداری MRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hyperkyphosis on balance recovery strategy of young and old people in response to sudden perturbations
تأثیر هایپرکایفوزیس بر استراتژی بازیابی تعادل جوانان و سالمندان در پاسخ به اغتشاشات ناگهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training with and without testosterone injection on plasma levels of nesfatin-1 in adult male rats
تأثیر تمرینات مقاومتی با و بدون تزریق ‌تستوسترون ‌بر سطوح ‌نسفاتین-1 پلاسمایی موش‌های ‌نر بالغ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of therapeutic potential of bone marrow hematopoietic stem cells in diabetic wound healing
بررسی پتانسیل درمانی سلول‌های بنیادی خون‌ساز مغزاستخوان در ترمیم زخم دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of M2 gene sequence of influenza viruses isolated from Iranian patients in 2014 for determination of adamantane resistance
بررسی توالی ژن M2 ویروس‌های آنفولانزا جداشده از بیماران ایرانی در سال 1393 به‌منظور تعیین مقاومت به آدامانتان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IgM+CD5+ cells in cancerous murine model using BCL1 cell line
سلول‌های IgM+CD5+ در مدل موشی سرطان با ردۀ سلولی BCL1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 129 (2017-7)


Quality of life in Mazandaran renal recipients during the years 2013-14
کیفیت زندگی در بیماران پیوندی کلیه مازندران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effect of diosgenin in 6-hydroxydopamine-induced model of Parkinson’s disease in the rat
اثر حفاظت عصبی دیوسجنین در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاء شده با 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comprehensive evaluation of the satisfaction rate related to implementation of health transformation plan in southern Iran in 2015
ارزشیابی چندجانبه میزان رضایتمندی از اجرای طرح تحول سلامت در یک مرکز آموزشی درمانی جنوب کشور در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular swimming training and garlic extract on apoptosis of liver cells in doxorubicin-induced aging rat
اثر تمرین منظم شنا و عصاره سیر بر مرگ برنامه ریزی شده سلول های کبدی در موش‌های پیر تحت القا دوکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of HLA-DQB1*3 allele in patients with Alopecia Areata
بررسی الل HLA-DQB1*3 در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a period of aerobic training on blood levels of serotonin and endorphin and decreasing depression in addicted women to drug
اثر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح خونی سروتونین و اندورفین و کاهش افسردگی زنان معتاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of awareness and attitude of non-medical students in relation to epilepsy
بررسی سطح نگرش و میزان آگاهی دانشجویان غیر پزشکی درارتباط با بیماری صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical detection of apoptotic factors Bax and Bcl-2 in the lung alveoli following six weeks of high intensity exercise training
ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl-2 حبابچه های ریوی، متعاقب 6 هفته تمرین تناوبی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of medication, healthy nutrition, proper physical activity prescription combined with emotional regulation intervention on perception of anxiety control and cardiovascular responses in female patients with coronary heart disease
اثربخشی ترکیب تجویز دارو، تغذیه سالم و فعالیت بدنی متناسب، با مداخله نظم‌دهی هیجان بر ادراک کنترل اضطراب و پاسخ‌های قلبی- عروقی زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-efficacy and readiness of women to reduce discretionary salt consumption
خودکارآمدی و آمادگی زنان برای کاهش مصرف اختیاری نمک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum and sputum level of IL-21 in Sardasht chemical victims and its relationship with long-term pulmonary complications (27 years after sulfur mustard exposure)
بررسی سطح سایتوکاین IL-21 در سرم و خلط مصدومین شیمیایی سردشت و ارتباط آن با عوارض دراز مدت ریوی ( 27 سال پس ازمواجهه با گاز خردل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 128 (2017-5)


The effect of exendin-4 on vital activity, nitric oxide and TNF-α production of murine peritoneal macrophages
اثر اگزندین 4 بر فعالیت حیاتی، تولید نیتریک اکساید وTNF-α در کشت ماکروفاژ صفاقی موش C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy of mixed neurofeedback therapy and medication with medication therapy in patients with generalized anxiety disorder
مقایسۀ اثربخشی ترکیب درمان نوروفیدبک و دارو با دارودرمانگری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a prolonged period of aerobic training on the muscle damage indices (creatine kinase and lactate dehydrogenase) in middel-aged womens
اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح آنزیم‌های شاخص آسیب عضلانی (کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز) در زنان میان‌سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of transition and marginalized transition longitudinal models for determining factors affecting FTT in children under 2 years in Tarom
کاربرد مدل‌های طولی انتقال و انتقال حاشیه‌ای‌شده در بررسی عوامل مؤثر بر اختلال رشد کودکان کمتر از دو سال در شهر طارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between serum levels of adiponectin, leptin, cholesterol, triglyceride and body mass index in the overweight girls after 12-week moderate intensity aerobic exercise training
ارتباط بین سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین، تری‌گلیسیرید، کلسترول و نمایۀ تودۀ بدنی پس از 12 هفته تمرین هوازی شدت متوسط در دختران دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group cognitive-behavioral intervention on improvement of negative body image in male adolescents
اثربخشی مداخلۀ شناختی‌رفتاری گروهی بر بهبود تصویر بدنی منفی در نوجوانان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of serum immunoglobulins levels and eczema in Sardasht chemical victims (27 years after sulfur mustard exposure)
ارتباط ایمنوگلوبولین‌های سرمی با اگزما در مصدومین شیمیایی سردشت (27 سال بعد از مواجهه با سولفور موستارد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between BCL-2 oncoprotein expression and some prognostic factors in papillary thyroid carcinoma
بررسی رابطه بیان انکوپروتئینBCL-2 با برخی عوامل موثر در تعیین پیش آگهی بیماران سرطان پاپیلری تیرویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 127 (2017-3)


Correlation between self-reported instability, balance, and health status in individuals with chronic functional ankle instability
بررسی ارتباط بین شدت بی‌ثباتی خودگزارشی با تعادل و سطح سلامت در افراد با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ex vivo expansion of cord blood mononuclear cells by umbilical cord blood platelet lysate
بررسی اثر عصارۀ پلاکتی مشتق از خون بندناف بر تکثیر سلول‌های تک‌هسته‌ای خون بندناف در آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ten-week combined exercise (aerobic-resistance) on vascular adhesion molecules and lipid profile in overweight and obese women
تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of median and maximum effective concentration of adrenaline on thoracic aortic contraction in diabetic rats exposed to psyllium seed
برآورد میانه‌دُز مؤثر و ماکزیمم‌دُز مؤثر داروی آدرنالین بر میزان انقباض آئورت سینه‌ای موش‌های دیابتی مواجهه‌یافته با دانۀ پسیلیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the percentage of peripheral blood natural killer T like cells in sulfur mustard-exposed individuals (long term after exposure)
بررسی درصد سلول‌های کشندۀ طبیعی شبه لنفوسیت T در خون محیطی مواجههیافتگان با سولفور موستارد (مدتزمان طولانی بعد از مواجهه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8-week Tai Chi exercise on static and dynamic balance in women with multiple sclerosis with emphasis on mesomorph and endomorph's morphology- a clinical trial study
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب تای‌چی بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس با تأکید بر تیپ بدنی مزومورف و اندومورف (تحقیق کارآزمایی بالینی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the mothers’ knowledge, attitude, and practice about orodental health of their 1-6 years children in regions 3 and 16 of Tehran in 2015
آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینۀ بهداشت دهان و دندان کودکان یک تا شش سال (مناطق 3 و 16 تهران در سال 1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intraperitoneal injection of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) hydroalcoholic extract on passive avoidance learning in male rats with streptozotocin-induced model of Alzheimer's disease
بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصارۀ هیدروالکلی دارچین (Cinnamomum Zeylanicum) بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش‌های نر آلزایمری‌شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 126 (2017-1)


The effect of curcumin on the hormones of pituitary-adrenal axis and renal indices in alloxan-induced diabetic rats
اثر کورکومین بر هورمون‌های محور هیپوفیز-آدرنال و شاخص‌های کلیوی در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of treatment of dyspepsia in patients with chronic low back pain by Mentha longifolia capsules
تأثیر درمان سوءهاضمه بر علائم بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از کپسول پونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ satisfaction of emergency health care
بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی‌درمانی بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of order of concurrent training on anthropometric characteristics, serum IL-15 levels and insulin resistance index in post-menopausal women
مقایسۀ آرایش تمرین موازی بر ویژگی‌های آنتروپومتری، سطوح سرمی IL-15 و شاخص مقاومت به انسولین زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ferula szowitsiana hydroalcoholic extract on kindling induced by pentylenetetrazol in the rat
اثر عصارۀ هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر کیندلینگ شیمیایی ایجادشده توسط پنتیلن تترازول در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of yoga exercises on anxiety and sleep quality of patients with chronic heart failure in Kerman city in 2015
تأثیر کاربرد تمرینات ورزشی یوگا بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب در شهر کرمان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of SIM5 on bone marrow-derived mononuclear cells of multiple myeloma patients
تأثیر فراوردۀ گیاهی SIM5 بر سلول‌های مونونوکلئر جداشده از مغز استخوان بیماران مالتیپل‌میلوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of regular exercise on psychosocial stress in rat model of heart failure induced by isoproterenol
اثر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس مزمن روانی‌اجتماعی در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاشده با ایزوپروترنول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of human HER2 protein on eukaryotic cell surface by transfection and transduction techniques for tumorogenesis in a mouse model
کلونینگ و بیان پروتئین سطحی HER2 انسانی در سطح سلول‌های یوکاریوتی با استفاده از تکنیک‌های ترانسفکشن و ترانسداکشن به‌منظور تولید تومور در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 125 (2016-11)


The effectiveness of emotional schema therapy on the severity and frequency of physical symptoms and life quality of patients with irritable bowel syndrome: single-subject design
اثربخشی طرح‌وارۀ درمانی هیجانی بر شدت و فراوانی علائم جسمی و کیفیت‌ زندگی بیماران مبتلا به سندرم رودۀ تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interval aerobic training on some functional factors, quality of life, fatigue and sleep in women with multiple sclerosis
تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی، ابعاد کیفیت زندگی، خستگی و خواب بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of gender on serum brain-derived neurotrophic factor at rest and in response to acute resistance exercise in elderly men and women
بررسی نقش جنسیت بر میزان عامل نوروتروفیک مغزی سرم در حالت استراحت و در پاسخ به فعالیت حاد مقاومتی در مردان و زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting breastfeeding empowerment in primiparus women: effect of family-center education and support
ارتقای توانمندی در شیردهی در زنان نخست‌زا: تأثیر آموزش و حمایت خانواده‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative assessment of payment methods of fee-for-services and per capita for household’s health insurance services: theoretical framework and application
ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های پرداخت کارانه و سرانه در هزینۀ خدمات بیمه‌ای خانوار: چهارچوب نظری و کاربرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiolytic and antidepressant effects of summer savory (Satureja hortensis) hydroalcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress
اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصارۀ هیدروالکلی مرزۀ تابستانی (Satureja hortensis) در موش‌های صحرایی نر مواجه‌شده با استرس مزمن بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12-week high-intensity interval training (HIIT) on lung function, serum leptin level and lipid profiles in inactive obese men
تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)‌ بر عملکرد ریوی، سطوح سرمی لپتین و نیم‌رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of resiliency and age to adjustment in patients with signs and symptoms of chronic pain
نقش تاب‌آوری و سن در سازگاری با علائم و نشانه‌های بیماری درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of toxic effects of SIM5 and its fractions on normal resting, activated and cancerous cells
مقایسۀ توکسیسیتۀ فراوردۀ گیاهی SIM5 و فراکشن‌های آن بر سلول‌های طبیعی در حال استراحت، فعال و سلول سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 124 (2016-9)


Factors affecting the preoperative anxiety from the patients ' perspective
عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل از دید بیماران اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high-intensity interval training on lung parenchymal and non-parenchymal structural changes
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی وغیرپارانشیمی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis on germinal cells of testis tissues in adult male diabetic rats
عصارۀ آبی- الکلی مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر تغییرات تعداد سلول‌های زایندۀ بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic interval training on memory improvement with respect to changes in homocysteine in diabetic patients
تأثیر تمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظۀ بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of some antioxidant enzymes and oxidative stress markers in patients with metabolic syndrome in comparison with healthy individuals
بررسی برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در افراد دارای سندرم متابولیک در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of mother’s anxiety and post-traumatic stress symptoms and mental adjustment in children hospitalized with and without leukemia
مقایسۀ اضطراب و نشانه‌های استرس پس از سانحۀ مادران و سازگاری روانی در کودکان بستری مبتلا و غیرمبتلا به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of strength training on spatial learning and memory in Aβ rat model of Alzheimer's disease
تأثیر تمرین قدرتی بر میزان حافظه و یادگیری فضایی در موش‌های صحرایی آلزایمری‌شده با بتاآمیلوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oleuropein on passive avoidance memory in colchicine-induced rat model of Alzheimer’s disease
اثر اولئوروپئین بر حافظۀ احترازی غیرفعال در مدل آلزایمر القاشده توسط کلشی‌سین در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 123 (2016-7)


Necessities for ethical supervision on laboratory animal researches in Iran
ضرورتهای نظارت اخلاقی بر وضعیت کار با حیوانات آزمایشگاهی در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of patients with colorectal cancer based on parametric competing risk survival analysis
بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nursing Students’ Perspective And Experiences Of Patients’ Interest In Receiving Care By Trainees
بررسی دیدگاه و تجربیات دانشجویان پرستاری در خصوص تمایل بیماران بستری به دریافت مراقبت توسط کارآموزان: اخلاق در آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of FRC posts on fracture resistance of teeth restored with crown: An in vitro study
تاثیر استفاده از پست فایبر بر مقاومت به شکست دندانهای بازسازی شده با روکش در یک مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of differentiation potential of menstrual blood-derived stem cells to cardiomyocytes in vitro
ارزیابی توان تمایز سلول های بنیادی مشتق از خون قاعدگی به سلولهای قلبی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on relationship between postural sway parameters and balance recovery strategies in older people
بررسی ارتباط بین شاخص های نوسان پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined aerobic exercise training and green tea extract on serum TNF-α and IL-6 levels in obese women with type 2 diabetes
تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum level of vitamin D reduces in sulfur mustard-exposed individuals with long-term pulmonary complications
کاهش سطح سرمی ویتامین D در افراد مواجه شده با سولفورموستارد مبتلا به عوارض دراز مدت ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 122 (2016-5)


The effect of extremely low frequency magnetic field (ELF-MF) on acute and chronic pain in mice
تأثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر درد حاد و مزمن در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of metformin on learning and spatial memory in experimental model of Alzheimer’s disease induced by beta amyloid in rat
اثر متفورمین بر یادگیری و حافظۀ فضایی در مدل تجربی بیماری آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of N-acetyl cysteine and vitamins E and C on diazinon-induced oxidative stress in rat erythrocytes
بررسی اثر N – استیل سیستئین و ویتامین‌های E و C بر استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در اریتروسیت‌های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of inhibitory effects of the drugs physostigmine and procaine on the acetycholinesterase activity
مقایسۀ اثرات مهارکنندگی دو داروی فیزوستیگمین و پروکائین بر روی فعالیت آنزیم استیل‌ کولین استراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks of endurance training on serum levels of IL-10 and IL-17 in elderly women with breast cancer
اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی IL-10 و IL-17 در زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از طی دورۀ شیمی‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of matrix metalloproteinase 1, 2, 3 and 9 in acute myocardial infarction
بررسی نقش ماتریکس متالوپروتئینازهای 1، 2، 3 و 9 در انفارکتوس قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of seven weeks of combined (aerobic-resistance) training on blood levels of serotonin and dopamine and physical fitness factors of addicted men to methamphetamine during rehabilitation
اثر هفت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- ‌مقاومتی) بر سطوح خونی سروتونین و دوپامین و عوامل آمادگی جسمانی مردان معتاد به مت‌آمفتامین در دورۀ بازتوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of quercetin and its nanocrystalin on behavioral impairment induced by ketamine injection in an animal model of schizophrenia
اثر کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of aqueous and ethanolic extracts of Matricaria chamomile on viability of macrophages and lymphocytes in BALB/c mice
بررسی اثر عصارۀ آبی و اتانولی بابونۀ شیرازی ((Matricaria chamomile بر فعالیت حیاتی ماکروفاژها و لنفوسیت‌های موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 121 (2016-3)


Antioxidative effects of hydroalcoholic extract of silybum marianum (l.) Gaertn (silymarin) on a single session of exhaustive aerobic exercise-induced oxidative stress markers response in active male
اثرات آنتی‌اکسیدانی عصارۀ هیدروالکلی گیاه ماریتیغال (Silymarin) بر پاسخ مارکرهای استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت وامانده‌ساز هوازی در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intraperitoneal administration of hydroalcoholic extracts of heated and unheated and hexanic extract of heated Cannabis sativa flowers on pain in rats
اثر تجویز درون‌صفاقی عصارۀ هیدروالکلی گل‌های حرارت‌دیده و حرارت‌ندیده و عصارۀ هگزانی گل‌های حرارت‌دیدۀ پایۀ مادۀ گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retention of chrome cobalt claps in enamel versus composite restoration
بررسی میزان گیر کلاسپ‌های کرم کبالت در مقابل مینا و ترمیم‌های کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of voluntary exercise on cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) level in the cerebral cortex of experimental model of parkinsonian rats induced by 6-hydroxydopamine
اثر تمرین اختیاری بر سطح CDNF در قشر مغز موش‌های مدل تجربی پارکینسونی القا‌‌ شده با 6-هیدروکسی دوپامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سودوموناس آئروجینوزای جدا‌شده از بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1392
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سودوموناس آئروجینوزای جدا‌شده از بیماران در بیمارستان‌های شهر تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-angiogenic effect of MnO2 nanoparticles on chicken chorioalantoic membrane
اثر ضدرگ‌زایی نانوذرات اکسید منگنز بر غشای کوریونوآلانتوئیس جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of swimming exercise and garlic extract consumption on some of growth factors involved in angiogenesis and neurogenesis in the brain tissue of old rats
اثر تمرین هوازی شنا و مصرف عصارۀ سیر بر سطوح برخی از فاکتور‌های رشد مداخله‌گر در آنژیوژنز و نروژنز بافت مغز در موش‌های صحرایی پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematopoietic normal and cancer stem cells: Drugs and toxicity
سلول‌های بنیادی طبیعی و سرطانی خونی: داروها و سمیّت
|